27 April
2021

Sazvana 82. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
82. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 29.4.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 81.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa o utrošku sredstava sa pozicije „Poticaji šumarstvu za državne šume“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstava - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona Bosna za 2021.godinu (izvršenje doniranih sredstava OŠ „Novi Travnik“) – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Opštinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK /KSB za 2021.godinu za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec mart 2021.godine) – Agencija za privatizaciju
7. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
8. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Saglasnost na imenovanje Radne skupine za stručnu i tehničku podršku u procesu digitalne transformacije postojećeg informatičkog sistema u školstvu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Prijedlog Odluke o visini i isplati naknade članovima Radne skupine za stručnu i tehničku podršku u procesu digitalne transformacije postojećeg informatičkog sistema u školstvu
10. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za prvi kvartal 2021.godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Izvještaj o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta za prvi kvartal 2021.godine Vlade Kantona, premijera Kantona i ministrice finansija – Ministarstvo finansija


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1270 puta