Sjednice 2021

12 Oktobar
2021

Sazvana 100. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
100. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 14.10.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 99.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (donacija za OŠ „Kaonik“ Busovača) – Ministarstvo finansija
4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (donacija za OŠ „Vitez“ Vitez) – Ministarstvo finansija
5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja i raspodjele sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaj privredi“ – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja i raspodjele sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „ Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja i raspodjele sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška razvoju preduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška razvoju preduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi (Uspostava fonda za potporu preduzećima za implementaciju međunarodno priznatih standarda i kvalitete) – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Opštinskog suda u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog pravobranilaštva Vitez - Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za potporu za liječenje (Mevla Milanović) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje – edukaciju instruktora vožnje, licencirane predavače i ispitivače – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branioce
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti SSŠ „Bugojno“ za nabavku usluga obuke - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
17. Saglasnost na izmjene i dopune planova javnih nabavki škola za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara
b) OŠ „Busovača“ Busovača
c) OŠ „Mehurići“ Mehurići
d) OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje
e) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
f) MSŠ „Travnik“ Travnik
g) STŠ „Bugojno“ Bugojno
h) SŠ „Travnik“ Nova Bila
i) SSŠ „Fojnica“ Kiseljak
18. Saglasnost na odluke škola o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama –
Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf-Uskoplje
b) OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje
c) SŠ „Kreševo“ Kreševo
d) MSŠ „Travnik“ Travnik
19. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Busovača“ Busovača
b) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
c) SSŠ „Fojnica“ Kiseljak
d) SŠ „Travnik“ Nova Bila
e) SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
20. Saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Saglasnost za prijem namještenika u Kantonalnom tužilaštvu Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Informacija o predloženim odredbama Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branioca i članova njihovih porodica – Kantonalna uprava za branioce
23. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje juli - septembar 2021.godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za izradu podzakonskih akata iz člana 36. Zakona o socijalno neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 3658 puta

Novosti

17.05.2024 Danas je u sali Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, ministar Sedžad Milanović održao sas...
16.05.2024 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje javne pozive za odabir korisnika sredstava...
16.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „DANI d.o.o Nova Bila” (...
15.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „TR AUTO OTPAD ŽELJO” (p...
15.05.2024 Na osnovu dostavljenih trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno - privatnog pa...
« Maj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31