Sjednice Vlade SBK/KSB

17 Juni
2021

Saopštenje sa 88. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 87. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branioca. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, način i postupak za dodjelu kredita za rješavanje stambene problematike branilaca koji imaju prebivalište na području Srednjobosanskog kantona.

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“, odlukom se vrši raspodjela interventnih sredstava po zahtjevu korisnika „Derubis Yahts“ d.o.o. Vitez za sufinansiranje nastupa na najvećem sajmu karavana i kamp prikolica u Düsseldorfu od 25. 8. do 5. 9. 2021. godine u iznosu od 1.500,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu, OŠ ”Han- Bila“ Travnik, predmet nabavke je nabavka i ugradnja stolarije u školi. Procijenjena vrijednost nabavke s PDV-om iznosi 2.250,00 KM. Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke – izmjena krova u centralnoj školi OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 28.290,00 KM.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Budžeta Kantona za period 1. 1. do 31. 5. 2021.g. analizirajući prihode Budžeta SBK za navedeni period, isti pokazuju trend rasta u kumulativnom smislu u ukupnom iznosu od 8.708 mil (11,94%) u odnosu na isti period 2020.godine.

Usvojen je i Izvještaj o namjenskom trošenju sredstava MMF-a za sanaciju posljedica pandemije COVID-19.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za pomoć vjerskim zajednicama u ukupnom iznosu od 20.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini - Muftijstvo Travničko, za podršku održavanja vjerske manifestacije „510. Dani Ajvatovice“ iznos od 11.000,00KM i Vrhbosanska nadbiskupija „Župa sv. Ivana Krstitelja Podmilačje“ za proslavu blagdana rođenja sv. Ivana Krstitelja iznos od 9.000,00KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve za projekte iz oblasti kulture za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 9.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Župni ured Dobretići izdvaja se iznos od 4.000,00KM, ŽUPA Sv. Ivana Krstitelja iznos od 1.000,00KM, Udruženje „Mladi zajedno“ iznos od 2.000,00KM i MZ „POLJE“ iznos od 2.000,00KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve za projekte iz oblasti sporta za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 21.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: FK “Lašva” Slimena, Travnik izdvaja se iznos od 16.000,00KM, Rukometna akademija “Vitez” Vitez iznos od 1.000,00KM i MZ Dolac n/L, Travnik iznos od 4.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekući transferi pojedincima za pomoć ugroženim učenicima. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, sa pozicije “Tekući transferi pojedincima-za pomoć ugroženim učenicima, u iznosu od 7.100,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
- Saglasnost ministru Bojanu Domiću za zaključivanje Ugovora sa Vrhbosanskom nadbiskupijom - KŠC Travnik o zakupu dijela zgrade za potrebe MSŠ „Travnik“, uz cijenu mjesečnog zakupa u iznosu od 8.926,12KM.
- Saglasnost ministru Bojanu Domiću za zaključivanje Ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvenom općinom Travnik o zakupu prostora Škole za osnovno muzičko obrazovanje po cijeni od 1.800,00KM mjesečno.

Vlada Kantona donosi Odluku o davanju saglasnost na Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Ovim Pravilnikom se definiše postupak javne nabavke roba, usluga i radova putem direktnog sporazuma iz člana 90. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Osim odredbi ovog Pravilnika, obavezno se primjenjuju i odredbe Pravilnika o javnim nabavkama za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14), Pravilnik IS, kao i drugi zakonski i podzakonski akti koji uređuju predmetno pitanje.

pogledano 1781 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« August 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31