09 Mart
2021

Saopštenje sa 75. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 74. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Godišnji izvještaj interne revizije za 2020. godinu. Revizijom su obuhvaćeni procesi planiranja, odobravanja, korištenja, izvještavanja, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja izdataka u periodu I-XII 2019. godine.

 

Primljena je k znanju Informacija o raspodjeli sredstava Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu za saniranje posljedica pandemije COVID 19. Donesen je i prijedlog zaključka kojim se utvrđuje raspodjela dodijeljenih sredstava Srednjobosanskom kantonu, Odlukama Vijeća ministara BiH o raspodjeli sredstava iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, na slijedeće korisnike: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike u iznosu od 491.783,10 KM i Ministarstvo privrede u iznosu od 339.770,00 KM.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na Plan javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2021. godinu.
- Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021. godinu.
- Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za 2021.godinu.
- Saglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini. Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj načelnika općina o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite: Izvještaj načelnika općine Kiseljak, Vitez i Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade i Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu martu 2021. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka kojom se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša i stambenih poslova ovlašćuje da do imenovanja direktora Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona upravlja poslovima raspodjele sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za 2021.godinu.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2021.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona u iznosu od 1.400.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila za realizaciju projekta „Čišćenje divljih deponija“ u iznosu od 10.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju dijela ne realiziranih interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu drugim nivoima vlasti i javnim ustanovama u ukupnom iznosu 110.000,00KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
• Izgradnja društvenog doma Krčevac, MZ Solakovići, općina Busovača - 16.000,00KM
• Završni radovi, MZ Gojevići, Luke - 5.000,00KM
• Utopljavanje doma za mlade, Bučići, Novi Travnik - 7.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, MZ Bučići, Novi Travnik - 10.000,00KM
• Utopljavanje svlačionica NK Kiseljak, Kiseljak - 7.000,00KM
• Izgradnja vodovoda, MZ Melina, Dobretići - 4.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, Putićevo, MZ Dolac - 6.000,00KM
• Utopljavanje područne škole, MZ Mile, Jajce - 7.000,00KM
• Završni radovi na utopljavanju, Dječji vrtić, Vitez - 7.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, MZ Bojska, Gornji V.-Uskoplje - 7.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, MZ Rovna, Bugojno - 7.000,00KM
• Izgradnja vodovoda, MZ Golo Brdo, Bugojno - 7.000,00KM
• Rezervoar za vodu, MZ Prokos, Fojnica - 10.000,00KM
• Odvodnja oborinskih voda, MZ Kaćuni, Busovača - 10.000,00KM
- Odluka izdvajanju dijela ne realiziranih interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 135.000,00KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
• Renoviranje prostorija udruženja „Leptir“, Bugojno - 5.000,00KM.
• Adaptacija prostorija udruženja „Vandali“ Bugojno - 5.000,00KM.
• Renoviranje župne kuće, Župni ured sv. Josipa Radnika Turbe - 7.000,00KM.
• Adaptacija na župnoj crkvi kroz izradu vitraja, Župni ured Uznesenja BDM Uskoplje - 10.000,00KM.
• Čišćenje i uređenje okoliša korita rijeke Vrbas i pritoka, jezera Zanesovići i pristupa jezeru, SRD Bugojno - 4.000,00KM.
• Renoviranje ŽK Uznesenje gospodina, Šenkovići, Novi Travnik - 4.000,00KM.
• Rekonstrukcija objekta Gospe Snježne, župa Deževice, Kreševo - 5.000,00KM.
• Utopljavanje multifunkc. dvorane, župa Podmilačje, Jajce - 12.000,00KM.
• Izgradnja kapele na groblju Palež, ŽU Kiseljak - 7.000,00KM.
• Utopljavanje senzorne sobe, Centar za rast i razvoj, Kiseljak - 7.000,00KM.
• Utopljavanje župne kuće, župa sv. Terezije G.V.- Uskoplje - 8.000,00KM.
• Utopljavanje kapelice Crkvine, župa sv. Ante P., Bugojno - 5.000,00KM.
• Popravak krova džamije, MIZ Travnik - 10.000,00KM.
• Utopljavanje prostorija, IZ Donji Vakuf - 10.000,00KM.
• Utopljavanje planinarskog doma, PD Bugojno - 3.000,00KM.
• Uređenje prostorija, UG Porodice stradalih, Vrbanja, BU - 7.000,00KM.
• Utopljavanje kl. prostora, KBV „Fatih gym“, Vitez - 5.000,00KM.
• Obnova prostorija udruženja, Slatki svijet za borbu protiv dijabetesa, djece i mladih, Bugojno - 5.000,00KM.
• Završetak radova-Šadrvan, MIZ Vitez, Džemat Kruščica - 5.000,00KM.
• Utopljavanje Imamske kuće, MIZ Kiseljak - 10.000,00KM.
• Nabavka vodovodnih cijevi, MZ Kasapovići, Novi Travnik - 1.000,00KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za sport u 2021.godini u ukupnom iznosu od 800.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 7.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona u korist Sportskog saveza SBK u iznosu od 10.000,00KM u svrhu organiziranja manifestacije „Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021.godinu“.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za realizaciju projekata iz oblasti kulture u iznosu od 8.000,00KM u korist Župe sv. Ante Padovanskog, Busovača za rekonstrukciju crkve.

 

pogledano 1313 puta