Sjednice Vlade SBK/KSB

02 Decembar
2021

Saopštenje sa 105. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 104. redovne i 44. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je mišljenja da se Nacrt zakona o ustanovama socijalne skrbi Federacije Bosne i Hercegovine može smatrati dobrom osnovom za izradu Prijedloga zakona uz određene sugestije, primjedbe i prijedloge. Navedeni Zaključak dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na daljnje postupanje.

 

Zavod za zdravstveno osiguranje je predložio, a Vlada SBK predlaže Skupštini Srednjobosanskog kantona davanje saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu.

Vlada SBK predlaže Skupštini Srednjobosanskog kantona davanje saglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju šume i šumskog zemljišta zemljišta iz šumskoprivrednog područja „Fojničko“, gospodarska jedinica: „Lepenica-Kreševo, dio odjela 47, odsjek f) i dio odjela 33/1 „uzurpacija 3“, ukupne površine: 5136 m2 (0,513 ha) i prenosu na korištenje i raspolaganje općini Kiseljak radi proširenja katoličkih grobalja na području „Berberuša“ i području „Gajice“ u općini Kiseljak.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 1.100,00 KM Drugoj osnovnoj školi “ Bugojno“ Bugojno, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Drugoj osnovnoj školi “ Bugojno“ Bugojno, na stavku „Nabavka opreme“ iznos od 600,00 KM i stavku “Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ iznos od 500,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - tekući transferi neprofitnim organizacijama“ - sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata za 2021.godinu – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
- Dobrovoljno vatrogasno društvo „Stari Vitez“ Vitez, općina Vitez iznos od 5.000,00 KM
- Udruženje SNAGA Novi Travnik, općina Novi Travnik iznos od 3.000,00 KM

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utvrđivanju relacija za prijevoz učenika OŠ „Novi Travnik“ kako slijedi: Vodovod - OŠ '' Novi Travnik '' udaljenost 5,40 km.
- Odluka o davanju saglasnosti za subvencioniranje troškova prijevoza 435 učenika iz 21 osnovne škole za period septembar i oktobar tekuće godine u ukupnom iznosu od 29.800,25 KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
1.Osnovna škola Braća Jezerčić Jajce iznos od 351,80 KM za 3 djece
2.Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gojevići Fojnica iznos od 791,70 KM za 9 djece
3.Osnovna škola Mehmedalija. M. Dizdar Novi Travnik iznos od 3.082,56 KM za 44 djece
4.Osnovna škola Karaula Travnik iznos od 5.819,32 KM za 75 djece
5.Osnovna škola Gračanica Bugojno iznos od 414,96 KM za 6 djece
6.Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić Novi Travnik iznos od 810,16 KM za 11 djece
7.Osnovna škola Vitez HNPP iznos od 3.680,82 KM za 38 djece
8.Osnovna škola Dubravica Vitez HNPP iznos od 6.489,60 KM za 88 djece
9.Osnovna škola Lepenica Kiseljak iznos od 567,84 KM za 8 djece
10.Prva osnovna škola Bugojno –Jaklić iznos od 496,86 KM za 5 djece
11.Osnovna škola Uskoplje Gornji Vakuf/Uskoplje iznos od 81,12 KM za 1 dijete
12.Treća osnovna škola Bugojno iznos od.424,84 KM za 5 djece
13.Osnovna škola Nova Bila Travnik iznos od 121,68 KM za 1 dijete
14.Osnovna škola Vitez BNPP iznos od 1.867,32 KM za 27djece
15.Četvrta osnovna škola Torlakovac D.Vakuf iznos od 901,36 KM za 7 djece
16.Osnovna škola Turbe Travnik iznos od 256,88 KM za 2 djece
17.Osnovna škola Gromiljak Kiseljak iznos od 141,96 KM za 2 djece
18.Osnovna škola Kaćuni Busovača iznos od 69,16 KM za 1 dijete
19.Druga osnovna škola Bugojno iznos od 296,40 KM za 3 djece
20.Osnovna škola Vitovlje Travnik iznos od 1.747,46 KM za 85 djece
21.Osnovna škola Novi Travnik iznos od 1.386,45 KM za14 djece
- Odluka o izdvajanju sredstava za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata u ukupnom iznosu od 55.000,00 KM. Naznačena sredstva koristi će se za subvencioniranje smještaja studenata sa područja Srednjobosanskog kantona koji se nalaze u studentskim domovima u Sarajevu kako slijedi: „Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ iznos od 30.000,00 KM i „Studentski dom dr. Dragutin Dujmušić“ iznos od 25.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za potpisivanje Ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu sa SC „Sarajevo“, SC „Sveučilšta u Mostaru“, SC „Zenica“, SC „Džemal Bijedić“ i SC „Tuzla“. Cijena subvencije iznosi 220,00 KM po studentu, koji prvi (I) put upisuje određenu godinu studija za period 15.09.2021.godine - 15.07.2022.godine, (odnosno 110,00 KM za IX/21 i VII/22).
- Odluka o davanju saglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za 2021.godinu.
- Odluka o davanju saglasnost Osnovnoj školi „Drvetine“ Bugojno na izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
- Odluka o davanju saglasnost Srednjoj stručnoj školi „Bugojno “ Bugojno na izmjene Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
- Odluka o davanju saglasnost Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi „Travnik“ Travnik na izmjene Plana javnih nabavki za 2021.godinu, broj 482-1/21 od 23.11.2021.godine.
- Odluka o davanju saglasnost Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi „Travnik“ Travnik na izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
- Odluka o davanju saglasnost Osnovnoj školi „Kiseljak 1“ Bilalovac – Kiseljak na izmjene Plana javnih nabavki za 2021.godinu, broj 1-688-11/21 od 30.11.2021.godine.
Vlada SBK je usvojila i Izvještaj o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu decembru.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti OŠ „Vitez“ Vitez za pokretanje procedure javne nabavke - rekonstrukcija i saniranje elektroinstalacije u procijenjenoj vrijednosti od 54.069,00 KM bez PDV-a, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava s pozicije „Poticaji u šumarstvu za državne šume“ za 2021.godinu u iznosu od 150.000,00 KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za finansiranje sanacije i modernizaciju šumskog kamionskog puta, ukupne dužine 12.000 m pravac Tovarište – Strijelišta – Panje -Banjaluk, GJ „Prokos-Fojnica“ u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Transfer - poticaji u šumarstvu državnih šuma utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.

Vlada SBK je ovlastila ministara pravosuđa i uprave Zorana Markovića da u ime Vlada Srednjobosanskog kantona potpiše Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine predloženog od strane Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu - Tekuća rezerva Vlade SBK – JU Edukacijsko – rehabilitacijskom centru „Duga“ Novi Travnik u iznosu od 16.520,00 KM na ime sufinansiranje nabavke vozila za prijevoz korisnika usluga centra.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada Kantona donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2021.godini kojim se predmetna Odluka mijenja i glasi tako što se zamjenjuje novčanim iznosom od 86.000,00 KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za sufinansiranje izgradnje vodnih objekata.

- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 85.200,00 KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete kao i za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Vlada SBK je odnijela Odluku o davanju saglasnosti za poništenje postupka nabavke motornih vozila, od 30.11.2021. godine u procijenjenoj vrijednosti od 68.376,00 KM bez PDV-a.

pogledano 1632 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« August 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31