Sjednice Vlade SBK / KSB

Članak je filtriran: Ponedjeljak, 21 Juni 2021 - Vlada SBK - KSB
Ponedjeljak, 21 Juni 2021 14:43

Sazvana 89. sjednica Vlade SBK - 2021.g.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
89. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za petak, 25.6. 2021.godine, u 9 sati

Objavljeno u Sjednice 2021

Broj: 22-30-4226/21-2
Bugojno, 17.06.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Službene novine F BiH", broj 49/05) i saglasnosti Vlade Srednjobosanskog kantona broj 01-04.1-4328/2021-11 od 10.6.2021. godine direktor Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

1. Viši referent – vozač: 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Opis poslova: vrši prijevoz ljudi i sredstava za potrebe Zavoda, vrši manje popravke na vozilima Zavoda, obavlja kurirske poslove, upravlja motornim vozilom i obavlja poslove održavanje vozila Zavoda, vodi računa o registraciji vozila i tehničkoj ispravnosti vozila koja su u upotrebi u Zavodu, vodi evidenciju i sačinjava izvještaje o upotrebi motornih vozila, vodi evidenciju o putnim nalozima te ih uredno popunjava, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta po nalogu direktora i pomoćnika direktora.
Opšti uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati:
da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi :
- SSS a) III stupanj: mašinska škola-automehaničar, prometna škola-vozač motornog
vozila;
b) IV stupanj: mašinski tehničar, prometni tehničar-tehničar drumskog prometa,
c) V stupanj : VKV-(za navedene struke),
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS,
- vozački ispit B kategorije.
Uz prijavu sa biografijom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
a)izvod iz matićne knjige rođenih, b) uvjerenje o državljanstvu, c) diploma o završenom obrazovanju, d) dokaz o radnom stažu, e) dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, f) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, g) izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno u Bosni i Hercegovini, i h) izjavu da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Sva priložena dokumenta trebaju biti orginali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijava, sa dokazima o ispunjavanju uslova, podnosi se isključivo putem pošte preporučeno na adresu: Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, ul Bosanska 46, Bugojno, sa naznakom “Prijava na javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika”
Napomena: Izabrani kandidt je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. Namještenici se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme i podliježu obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Direktor
Aziz Ćatić, dipl.ing. građ.

Novosti

21.10.2021 Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 15. godišnjicu osnivanja i rada. Tim pov...
15.10.2021 Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva privrednih društava i obrtnika koji posluju na području Sred...
15.10.2021 Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je d...
12.10.2021 Nakon provedene procedure iz Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije “Subvencije pri...
11.10.2021 Nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za odabir banke za plasiranje kreditne linije ...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30