Sjednice Vlade SBK / KSB

Članak je filtriran: Četvrtak, 10 Juni 2021 - Vlada SBK - KSB

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 86. sjednice.

1.Vlada je na prijedlog Ministarstvo zdravstva i socijalne politike razmotrila i dala mišljenje na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava.

2.Vlada je na prijedlog Ministarstva finasija donijela sljedeću odluku:
-Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Kreševo“)

3.Vlada je na prijedlog Ministarstava privrede donijela sljedeće odluke:
- Odluke o usvajanju visine boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona.
-Odluke o otpisu i darivanju rashodovanog motornog vozila.

4.Vlada je na prijedlog Ministarstava, Uprava i Ureda donijela sljedeće odluke, dala saglasnosti i preuzela informacije:

-Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka registracije kod Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku – Ured za javne nabavke.
-Odluke o davanju saglasnosti za prebacivanje predmeta nabavke sa jednog na drugog korisnika – Ured za javne nabavke.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu laptopa - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.
-Odluke o isknjižavanju vozila sa pripadajućim gumama iz knjigovodstvene evidencije MUP-a- Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za popunu radnih mjesta - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Saglasnost za za nabavu računara za potrebe MUP-a - Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Saglasnost za sklapanje ugovora o obročnoj otplati duga koncesionih naknada - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Saglasnost za zaključivanje ugovora o naknadi za plaćanje računa za pritvor sa kazneno-popravnim zavodima – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga grijanja za potrebe Opštinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i prave:
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
-Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga štampanja diploma – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
-Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove vozača do popune radnog mjesta – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.
-Saglasnost za objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta vozača – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

 5.Vlada je razmotrila i usvojila izvještaje:

-Izvještaj o obavljenoj unutarnjoj reviziji za drug kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija.
-Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za prvi i drugi kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija:
a) Revizija izdataka za gorivo kod MUP-a
b) Revizija transfera za novčanu pomoć braniocima i članovima njihovih obitelji kod Kantonalne uprave za branioce
c) Revizija transfera Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) Revizija transfera neprofitnim organizacijama i subvencije javnim preduzećima iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
e) Revizija tekućih transfera drugim nivoima vlast i fondovima – za utopljavanje, vodovod i kanalizacije iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
-Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana SBK/KSB za 2020.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
-Izvještaj o radu interresorne komisije za izradu strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije.

 

Objavljeno u Novosti*

Novosti

21.10.2021 Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 15. godišnjicu osnivanja i rada. Tim pov...
15.10.2021 Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva privrednih društava i obrtnika koji posluju na području Sred...
15.10.2021 Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je d...
12.10.2021 Nakon provedene procedure iz Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije “Subvencije pri...
11.10.2021 Nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za odabir banke za plasiranje kreditne linije ...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30