Novosti / Obavještenja

15 Mart
2021

Sazvana 77. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),
 

                                                         S A Z I V A M
77. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak,18.3. 2021. godine, u 9 sati 

                                                      DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 76. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2020. godinu – Kantonalno pravobranilaštvo
3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2020.godinu – Kantonalna direkcija za puteve
4. Elaborat o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2020.godine u Kantonalnoj direkciji za puteve – Kantonalna direkcija za puteve
a) Prijedlog Odluke o prihvatanju Elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2020.godine u Kantonalnoj direkciji za puteve
5. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (donacija za OŠ „Jajce“ Krušćica-Jajce) – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (donacija za OŠ „Safet-beg Bašagić“ Novi Travnik) – Ministarstvo finansija
7. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (donacija za SŠ „Uskoplje“ G. Vakuf-Uskoplje) – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (donacija za Katolički školski centar „Petar Barbarić, Gimnazija Travnik) – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i OŠ „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu između Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštine – Ministarstvo finansija
11. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluka broj: 01-11.7-1255/20 od 28.9.2020.godine i broj: 01-11.7-704/20 od 4.9 2020.godine – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanje, nauke, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2021.godini ( za III. i IV. mjesec) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanje, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog Odluke o pokretanje postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje SKI lifta „Ranča“ ,općina Jajce – Ministarstvo privrede
16. Prijedlog Odluke o pokretanje postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću – lokalitet Babanovac - Markovac, opština Travnik – Ministarstvo privrede
17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Lučenica“, opština Kreševo – Ministarstvo privrede
18. Saglasnost za sklapanje Aneksa 2. na Ugovor o koncesiji za istraživanje željezne rude na lokalitetu „Raževci“, opština Novi Travnik – Ministarstvo privrede
19. Saglasnost za sklapanje Aneksa 2. na Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju željeznih ruda na lokalitetu „Radovan“, opština Gornji Vakuf - Uskoplje – Ministarstvo privrede
20. Saglasnost za sklapanje Aneksa 2. na Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu „Mačkara - Mračaj“, opština Gornji Vakuf - Uskoplje – Ministarstvo privrede
21. Saglasnost za zaključivanje sporazuma sa „Miličević“ d.o.o. Kreševo o načinu izmirenja obveza iz Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mramoriziranog krečnjaka na lokalitetu „Vrela“ , opština Kreševo – Ministarstvo privrede
22. Saglasnost za pokretanje postupka usluga satelitskog praćenja vozila Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo privrede
23. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa OŠ „Travnik“ o zakupu prostorija i parking prostora za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta
24. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa „Odmor, rekreacija, sport i kultura „ d.o.o. Novi Travnik, o zakupu prostorija i parking prostora za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta
25. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za popravku centralnog grijanja u OŠ „Guča Gora“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta
26. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga hostiranja web stranice Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta
27. Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta
a) OŠ „Lepenica“ Lepenica
b) OŠ „Berta Kučera“ Jajce
c) OŠ „Gromiljak“ Gromiljak
d) OŠ „Drvetine“ Bugojno
e) OŠ „ Ivan Goran Kovačić“ Fojnica
28. Saglasnost za prijem pomoćnih radnika- čistačica u MUP-u – Ministarstvo unutrašnjih poslova
29. Saglasnost za rashodovanje i prodaju starih motornih vozila – Ministarstvo unutrašnjih poslova
30. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020.godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
31. Informacija o kretanju prihoda Budžetu Kantona za razdoblje 1.1. do 28.2.2021.godine – Ministarstvo finansija
32. Informacija o inicijativi za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u ŠGD “Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
33. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Radne grupe CEFTA, Pododbora za trgovinu uslugama – Ministarstvo privrede
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
pogledano 3220 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30