Novosti / Obavještenja

15 Septembar
2023

Saopštenje sa 14. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 12. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za nabavku Operativnih Sistema MS Office Home and Business 2021 – 2 komada u iznosu od 1.159,70 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „OCEAN“ d.o.o. Travnik.

 

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za nabavku jednog prijenosnog printera u iznosu od 970,00 KM sa PDV-om, za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sredstva će se doznačiti poduzeću „XT - COMPUTERS“ d.o.o. Busovača.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za ugovorene i druge posebne usluge za stručno usavršavanje u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
a) Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture izdvaja se iznos od 2.500,00 KM;
b) Neovisni sindikat djelatnika srednjih škola SBK izdvaja se iznos od 2.500,00 KM;
c) Neovisni sindikat uposlenih u osnovnim školama SBK izdvaja se iznos od 2.500,00 KM;
d) Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona izdvaja se iznos od 2.500,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaju povratku prognanih, obnovi i razvoju, broj 01-11.7-6419/2022 od 4. 8. 2022. godine.

Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
a) Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nabavku namještaja za gruntovnicu za potrebe Općinskog suda u Jajcu u vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.
b) Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje građevinskih radova u gruntovnici za potrebe Općinskog suda u Jajcu u vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.
c) Saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za telekomunikacijske usluge i usluge interneta za potrebe Općinskog suda u Jajcu u vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.
d) Saglasnost Općinskom suda u Kiseljaku za provođenje javne nabavke usluge grijanja zgrade Suda na period od 2 godine u procijenjenoj vrijednosti u iznosu od 95.000,00 KM bez PDV-a, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.
e) Saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave za raspisivanje Javnog oglasa za prijem namještenika za popunu upražnjenog radnog mjesta i to: - „Viši referent – vozač“, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.
f) Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, mauke, mladih, kulture i sporta za provođenje postupka javne nabavke pravnih usluga u procijenjenoj vrijednosti od 20.000,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK prihvatila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj Ureda za reviziju institucija u FBiH o finansijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2022. godinu. Zadužuje se menadžment Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK da postupi po preporukama i zaključcima iz navedenog Izvještaja i da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu SBK.Ovaj Zaključak dostaviti će se Skupštini SBK na daljnje postupanje.
- Izvještaj Ureda za reviziju institucija u FBiH o finansijskoj reviziji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2022. godinu. Zadužuje se menadžment Sveučilišne kliničke bolnice Mostar da postupi po preporukama i zaključcima iz navedenog Izvještaja i da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu SBK. Ovaj Zaključak dostaviti će se Skupštini SBK na daljnje postupanje.
- Izvještaj Ureda za reviziju institucija u FBiH o finansijskoj reviziji Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo za 2022. godinu. Zadužuje se menadžment Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo da postupi po preporukama i zaključcima iz navedenog Izvještaja i da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu SBK.Ovaj Zaključak dostaviti će se Skupštini SBK na daljnje postupanje.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstva – za sufinansiranje predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova na području Srednjobosanskog kantona kojima nije osnivač SBK u ukupnom iznosu od 191.400,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- Privatna predškolska ustanova „Nedžm“ Travnik izdvaja se iznos od 101.400,00 KM;
- Privatna predškolska ustanova „Otac Ante Gabrić“ Travnik izdvaja se iznos od 91.000,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava za pomoć Unsko-sanskom kantonu za otklanjanje šteta nastalih uslijed požara, broj 01-11.7-4635/2023 od 1. 6. 2023. godine kojom se u članku I. riječi „hitne intervencije“ zamjenjuju sa riječima „sanaciju šteta“.

Na prijedlog iste uprave, Vlada SBK prihvatila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za otklanjanje posljedica od požara na stambenim objektima u vlasništvu osoba Mate Puljić i Dijane Komšić iz Kiseljaka.
- Izvještaj načelnika općine Jajce o utrošku sredstava za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za otklanjanje posljedica od požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe Drage Radića iz Jajca i poslovnom objektu u vlasništvu privrednog društva „NASUP“ d.o.o. Jajce.

Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za provođenje postupka javne nabavke za izgradnju CIPS lokacije PS Kiseljak u procijenjenoj vrijednosti nabavke u iznosu od 85.470,08 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Godišnjeg programa razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu. Ovom Odlukom mijenjaju se iznosi finansijskih sredstava u članu 3. stav (3), u članu 12. stav (1) i u članu 14. stav (1).
- Odluka o raspodjeli sredstava sa stavke „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji privredi“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 2.116.548,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
a) Privredna društva iz oblasti drvoprerađivačke industrije izdvaja se iznos od 351.230,00 KM;
b) Privredna društva iz oblasti metalne industrije izdvaja se iznos od 497.990,00 KM;
c) Privredna društva iz oblasti industrije tekstila, kože i obuće izdvaja se iznos od 333.700,00 KM;
d) Privredna društva iz oblasti informacijskih tehnologija izdvaja se iznos od 22.728,00 KM;
e) Privredna društva iz oblasti ostalih industrijskih grana izdvaja se iznos od 638.400,00 KM;
f) Za obrte izdvaja se iznos od 272.500,00 KM;
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa stavke „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama (interventna sredstva) za 2023. godinu u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Tavla klubu „Vatrogasac“ Donji Vakuf za sufinansiranje međunarodnog BACKGAMON turnira „Donji Vakuf open 2023“.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa stavke „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama (interventna sredstva)“ za 2023. godinu u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Obrtničkoj komori SBK“ za sufinansiranje troškova nastupa na Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta u Gračanici.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa stavke „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 63.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa stavke „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – u području obnovljivih izvora energije“ za fotonaponske elektrane za 2023. godinu u iznosu od 3.200,00 KM. Sredstva će se doznačiti obrtu „5A“ Gornji Vakuf – Uskoplje za subvencioniranje troškova izrade tehničke dokumentacije i nabavke opreme za fotonaponsku elektranu.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Ekonomsko-socijalnom vijeću sa područja Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu u iznosu od 10.000,00 KM za izradu dokumenata, materijala, brošura za promociju privrede Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva privrede u iznosu od 7.400,00 KM bez PDV-a. Sredstva će se doznačiti poduzeću „NET“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu privrede za nabavku usluga geodetskog premjera rudarskih radova u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenja Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2023. godini u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju žena „Sultanije“ Vitez za organiziranje sajma bosanskih jela i organskih proizvoda.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenja Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2023. godini u ukupnom iznosu od 22.700,00 KM. Sredstva će se doznačiti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nabavku usluga hotelskog smještaja sa polupansionom u svrhu izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta SBK u procijenjenoj vrijednost od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulturu u 2023. godini u ukupnom iznosu 39.300,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta u 2023. godini u ukupnom iznosu 53.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama u 2023. godini u iznosu od 10.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
a) Međunarodno udruženje studenata građevinarstva Mostar izdvaja se iznos od 1.000,00 KM;
b) Udruženje informatike tehničke kulture i dizajna SBK izdvaja se iznos od 1.500,00 KM;
c) Udruženje „EKO POLJOPRIVREDA“ Bugojno izdvaja se iznos od 5.000,00 KM;
d) Udruga policajaca Hrvatskih branitelja u BiH izdvaja se iznos od 2.000,00 KM;
e) „Udruženje/Udruga pedagoga tehničke kulture u KSB“, Bugojno izdvaja se iznos od 1.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za niže potrošačke jedinice za nabavku roba i usluga za potrebe škola kako slijedi:
a) SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, predmet: usluge nadzora gradnje škole;
procijenjena vrijednost nabavke: 2.220,00 KM bez PDV-a;
b) OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica, predmet: nabavka računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;

c) OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje, predmet: renoviranje ulaza u školu;
procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Prijedlog projekata po Programu utroška sredstava sa stavke „Transfer - poticaji državnim šumama u skladu sa Zakonom o šumama“ utvrđenih Budžetom SBK za 2023. godinu. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva i Kantonalna uprava za šumarstvo SBK.

Vlada SBK je zadužila Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, Zavod za zdravstveno osiguranje SBK i Službu za zapošljavanje SBK da Vladi Kantona predlože Program zapošljavanja u javnim zdravstvenim ustanovama SBK doktora medicine koji se trenutno nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje SBK.

pogledano 2591 puta

Novosti

24.06.2024 Obrazac realizacije ugovora Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno...
14.06.2024 Na osnovu člana 19 D Zakona o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Sredn...
14.06.2024 Č E S T I T K A   Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjest...
13.06.2024 Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" br.11/14) i člana 48. a ...
12.06.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „VLATKO FORD” d.o.o. Vit...
« Juni 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30