Novosti / Obavještenja

29 Maj
2020

OBAVIJEST ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVAObavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava, objavljen 29.05.2020. godine od Ministarstva privrede SBK, da Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnose na online obrascu koji možete popunuti OVDJE.
Za pristup online obrascu potrebna je prijava sa Gmail računom. Ukoliko imate poteškoća sa pristupom online obrascu ili nemate otvoren Gmail račun molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .
Privredni subjekti koji imaju problem sa izborom šifre djelatnosti, ukoliko nisu izvršili usklađivanje šifre djelatnosti prema KD BIH 2010, mogu se obratiti općinskim Poreznim ispostavama kako bi dobili podatak o šifri djelatnosti prema KD BiH 2010.
Za sva dodatna pitanja i poteškoće koje se jave prilikom popunjavanja online obrasca možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava, broj: 01-11.7-360/2020 od 4.5.2020.godine, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA SA PRAVNIM SUBJEKTIVITETOM KOJIMA JE NAREDBAMA ŠTABOVA CIVILNE ZAŠTITE ZABRANJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI

I PREDMET
Pozivaju se pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom registrovana na području Srednjobosanskog kantona, a kojima je naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, da se prijave na ovaj Javni poziv kako bi se istim obezbijedila sredstva za subvencioniranje dijela plaće za mjesec maj 2020. godine, u visini 50% (203,00 KM) minimalne neto plaće po svakom zaposlenom radniku, uključujući i vlasnika u obrtničkim djelatnostima.
Napomena: Privrednim subjektima koji nisu ostvarili pravo na subvenciju 50% minimalne neto plaće za mjesec april, a mogu dokazati da su ispunjavali uslove za subvencioniranje, daje se mogućnost da u Zahtjevu za dodjelu sredstava za mjesec maj, u dijelu pod nazivom „mjesec za koji aplicirate“, označe i polje april i apliciraju za isti mjesec. Ukoliko privredni subjekti označe poslje za mjesec april dužni su da prilože dokaz o ispunjenju uslova, u dijelu Zahtjeva koji to predviđa, kako bi se njihova prijava za mjesec april razmatrala.

II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE (ZAHTJEVA) I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Prijavu (Zahtjev) na ovaj javni poziv mogu podnijeti samo ona pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona ako ispunjavaju sljedeće uslove:
1) Da im je naredbama štabova civilne zaštite bio zabranjen rad;
2) Da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 29.02.2020. godine;
3) Da nisu raskinuli ugovor o radu zaposlenim u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020. godine) do 05.05.2020. godine, osim onim zaposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
4) Da imaju kod Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinansiranje minimalne neto plate za zaposlene.
Napomena: (Pravo na subvenciju iznosa od 203,00 KM, u obrtničkim djelatnostima, imaju i vlasnici obrta).
Na ovaj javni poziv nemaju pravo podnošenja prijave (zahtjeva):
1) Javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
2) Privredna društva čiji su žiro računi blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
3) Privredna društva koja su pod stečajom i likvidacijom.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom, kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, podnose Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesec maj 2020. godine na online obrascu koji se može preuzeti OVDJE, kao i na web stranici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona.

Uz popunjen obrazac Zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1) Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (za fizička lica/obrtnike);
2) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
3) Obavijest o razvrstavanju subjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod za statistiku);
4) Ovjerenu (prijemni štembilj Porezne uprave ili DLN broj) Specifikaciju uz isplatu plate za zaposlene (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za februar 2020. godine;
5) Ovjeren (prijemni štembilj Porezne uprave ili DLN broj) Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023) za februar 2020. godine;
6) Za radnike kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos potrebno je priložiti dokaze – ugovor o radu ili sporazum o raskidu ugovora o radu, pojedinačno po radniku.
Napomena: Dokumentaciju traženu ovim Javnim pozivom, koju su pravna i fizička lica već dostavila po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže plate za mjesec april 2020. godine, nije potrebno ponovo dostavljati.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE (ZAHTJEVA) SA TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM I ROK ZA PRIJAVU
Zbog povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona COVID 19 i pojednostavljenja procedure prijave, Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu privrede SBK na online obrascu koji možete preuzeti na službenoj stranici Vlade SBK.
Zahtjev i tražena dokumentacija, koju pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom podnesu putem online obrasca, smatrat će se primljenim nakon što pošiljaoc od strane primoca dobije potvrdu da je prijava na online obrascu zaprimljena u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona u skladu sa članom 16. Zakona o elektronskom dokumentu F BiH ( “Sl. Novine F BiH” broj: 55/13-1).

Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove prema podnosiocima zahtjeva, te zadržava pravo da zahtjev u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora, a prispjela dokumentacija se neće vraćati.
Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 10 (deset) dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA
1) Ministar privrede imenuje Komisiju koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Komisija).
2) Komisija je dužna dati zadatak obaviti u roku ne dužem od 7 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
3) Komisija podnosi izvještaj o svome radu Ministru privrede s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
4) Prijedlog Komisije Ministar privrede upućuje Vladi Srednjobosanskog kantona koja donosi odluku o dodjeli sredstava.
5) Sa korisnicima sredstava Ministarstvo privrede zaključuje ugovor o implementaciji odobrenih sredstava.
6) Nadzor i provjeru namjenskog korištenja sredstava od strane korisnika sredstava vršit će Komisija za nadzor koju imenuje Ministar privrede.
7) Ukoliko se utvrdi da je korisnik sredstava nenamjenski utrošio sredstva, korisnik sredstava dužan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na račun Vlade Srednjobosanskog kantona u roku od 30 dana kada je Ministarstvo privrede pisanim putem to od njega zatražilo. U suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organima protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva.
8) Ukoliko korisnik sredstava nije utrošio cjelokupan iznos doznačenih sredstava za realizaciju odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na račun Vlade Srednjobosanskog kantona u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje
9) Korisnici sredstava obavezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dužni su dostaviti Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava po propisanom obrascu "Izvještaj po Javnom pozivu o utrošku sredstava" (Izvještaj o utrošku sredstava maj) sa prilozima, najkasnije u roku do 15 dana od dana okončanja programa, odnosno od dana isteka roka predviđenog za realizaciju programa.
OSTALE ODREDBE
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 511 -217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Broj: 01-11-186-2/20
Travnik, 27.05.2020. godine


MINISTAR
_______________________
Nisvet Hrnjić

 

JAVNI POZIV (preuzimanje)

pogledano 14692 puta

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31