Novosti / Obavještenja

Petak, 10 Maj 2024 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvaj turizma u Federaciji BiH", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i tunizma (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 33124) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava broj: 0611-18-1-321124 od 9.5.2024. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2024. godinu

 

Sve informacije, potrebna dokumentacija i obrazci se nalaze na linku: https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/vijesti/transfer-2024-tekuci-transferi

Objavljeno u Novosti*

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 42. sjednice.

Objavljeno u Sjednice 2024

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJESTI O NABAVI

 

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) u daljem tekstu: Zakon, Ured za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu: Ured) po zahtjevu Službe za zajedničke poslove tijela Srednjobosanskog kantona, objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku: Održavanje informacionog sistema OWIS.


Odredbom člana 21. tačka c) Zakona propisano je da ugovorni organ izuzetno može ugovor o nabavci dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci kada se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.

U predmetnom postupku primjenjuje se pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava s obzirom da se rješenjem Instituta za intelektualno vlasništvo BiH broj IP-02-47-2-07378/12DI od 10.08.2012. godine priznaje individualni žig i upisuje u registar žigova kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine pod brojem BAZ1014493 za znak OWIS na ime nosioca prava Orka d.o.o. Sarajevo sa pravom prvenstva od 13.01.2010. godine sa rokom važnosti do 13.01.2020. godine za usluge svrstane prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga – NCL (9) i to za klasu 42 Koncepcija i razvoj računala i računalnih programa (softvera) a koje važenje je rješenjem broj IP-03-47-2- 10842/19AT od 05.12.2019. godine produženo za period do 13.01.2030. godine.


U skladu s navedenim, poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci bit će dostavljen samo jednom kandidatu/ponuđaču Orka d.o.o. Sarajevo. Tenderska dokumentacija zainteresiranim kandidatima/ponuđačima je dostupna na portalu E- nabave od 09.05.2024. godine.

Informacija o pregovaračkom postupku (preuzimanje dokumentacije)

Objavljeno u Planovi nabavki

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Maj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31