Novosti / Obavještenja

Projekti EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery su 24. novembra 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 03. februara 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 47 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 400 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 100 bodova za nastavak evaluacije.

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10.

U skladu sa Smjernicama javnog poziva ocjena bazne godine nije rađena za fizička lica.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

Preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

 

02 Septembar
2022

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery koji finansira Evropska unija, u četvrtak, 1. septembra 2022. godine, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene poslovne subjekte koji žele da svoje poslovanje usmjere na resursno efikasnu i čistiju proizvodnju putem zelenih, digitalnih i cirkularnih poslovnih modela, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Na ovaj Javni poziv moći će se prijaviti obrti, samostalni preduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, te koja su registrovana najkasnije jednu godinu prije objave ovog Javnog poziva.

U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju su 2,8 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do 80.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Javni poziv je objavljen 01. septembra 2022. godine, te se prijave mogu podnijeti od 13. septembra 2022. godine, a krajnji rok za prijavu je 14. oktobar 2022. godine, do 17:00 sati.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo, te prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

Svi zainteresovani mogu pristupiti Javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, www.eu4agri.ba.

Promocija Javnog poziva će se raditi putem društvenih mreža i kroz realizaciju infosesija u nekoliko gradova u BiH. Mjesta i termini održavanja ovih infosesija, će biti objavljeni na oficijelnoj stranici projekta, www.eu4agri.ba.

Prva online INFO sesija bit će održana u petak, 09. septembra u 11:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Na inicijativu ministra Ministarstva privrede SBK Nisveta Hrnjića i glavnog inspektora inspektorata Enisa Ajkunića danas je u službenoj posjeti Srednjobosanskom kantonu direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove g. Anis Ajdinović sa saradnicima.
Sastanku su prisustvovali i glavni inspektori i inspektori drugih ministarstava u Vladi SBK a koji imaju kompatibilne sektore inspekcija u Federalnoj upravi za inspekcije poslove.
Glavni inspektori kantonalnih ministarstava upoznali su direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove sa rezultatima rada, sa prioritetima u radu i problemima sa kojima se susreću u okviru inspekcijskih nadzora koje vrše. Iskazano je zadovoljstvo stepenom saradnje sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove i zatražen je nastavak i unapređenje iste .Iskazana je potreba za daljom informatizacijom u radu inspektora i potpuno uvođenje programa E-inspektor 2 .
Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove ocjenio je pozitivnom saradnju sa inspektoratima u okviru ministarstava u Srednjobosanskom kantonu, te iskazao interes za nastavak i unapređenje daljnje saradnje.

Novosti

05.06.2023 Na osnovu Ugovora o implementaciji odobrenih sredstava zaključenim sa Ministarstvom privrede Srednjo...
30.05.2023 Na osnovu Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2023. godinu - primarna ...
29.05.2023 Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegov...
29.05.2023 Skupština Srednjobosanskog kantona je na današnjoj V. sjednici imenovala novu Vlade Srednjobosanskog...
22.05.2023 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje JAVNI POZIV za odabir korisnika sred...
« Juni 2023 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30