Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

Telefon: 030 254-030 | Fax: 030 245-030 | Adresa: Bosanska 46, Bugojno | Email: kantzavod@sbk-ksb.gov.ba

Biografija Direktora


Aziz Ćatić, dipl.ing.građ.,rođen 6.4.1958.godine u Bugojnu.