Kantonalna uprava za šumarstvo

Tel: 030 518 512 | Fax: 030 518 512 | Adresa: Aleja Konzula bb, Travnik | Email: kantonalna.uprava@sbk-ksb.gov.ba

01.12.2022 | Na osnovu odredbi člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i Sag...
09.11.2021 ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ''TRANSFER-POTICAJ ŠUMAMAMA U SKLADAU SA ZAKONOM O ŠUMAMA'' PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA „TRANSFER - POTIC...
03.06.2021 IZVJEŠTAJ...
22.02.2021 Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je kroz saradnju sa Federalnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i M...
12.11.2020 Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje Izvještaj o radu za period 01. 01. 2019. do 31.12. 2019. godine...

Direkcija: Travnik, Aleja konzula bb, tel/fax (030) 518 512

e mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

                                                                               ODJELJENJA KANTONALNE UPRAVE ZA ŠUMARSTVO

 

r.b.

Odjeljenja - općine

A D R E S A

Ime i prezime

fiksni

Odjeljenje Fojnica

Bakovički put bb

Šehović Nedžad

030-832 - 907

1.

Viši referent za šumarstvo

 

 Bakovički put b.b.

 

Brkić   Sabahudin

 

2.

Viši referent za šumarstvo

 

J.B. Jelačića bb, Kiseljak

Pamić   Namir

030-870-005

3.

Viši referent za šumarstvo

 

Resnik bb, Kreševo

Ivičević Mijo

030-807 - 408

Odjeljenje Bugojno

 307. Motorizovane Brigade 92

 

Pokvić Senad

030-276 - 606

4.

Viši referent za šumarstvo

 

307. Motorizovane Brigade 92

 

Zeko Blažan

030-276 - 606

5.

Viši referent za šumarstvo

 

Mehmed Bega Stočanina bb, Gornji Vakuf

Ajkić Esmir

030-494-156

6.

Viši referent za šumarstvo

 

14. Septembra - Aneks. Donji Vakuf

Pidro Nihad

030-201-082

7.

Viši referent za šumarstvo

 

 14. Septembra - Aneks. Donji Vakuf

 

Nuhić Damir

030-201-082

Odjeljenje Novi Travnik

Omladinska bb

Ljubos Ana

030-525-108

8.

Viši referent za šumarstvo

 

Omladinska b.b.

Hodžić Mahir

030-525-108

9.

Viši referent za šumarstvo

 

Šumarija Turbe, Travnik

Beganović Ibrahim

030-531-218

10.

Viši referent za šumarstvo

 

N.Š. Zrinjskog bb, Busovača

Vujica Miroslav

030-733-319

11.

Viši referent za šumarstvo

 

Šumarija bb, Vitez

Pezić Esnaf

030-711-886

12.

Viši referent za šumarstvo

 

Šumarija Turbe, Travnik

Švraka Jasmin

030-531-218

13.

Viši referent za šumarstvo

 

Šumarija Turbe, Travnik

Mujanović Mujo

030-531-218

Odjeljenje Jajce

 Zagrebačka br. 20, Jajce

 

Pokvić Senad

030-657 980

14.

Viši referent za šumarstvo

 

Zagrebačka br. 20, Jajce

Cvitić Anto

030-657-980

15.

Viši referent za šumarstvo

 

Dobretići

Kazija Zejad

030-539-510