Članak je filtriran: Ponedjeljak, 20 Septembar 2021 - Vlada SBK - KSB
Ponedjeljak, 20 Septembar 2021 12:58

Sazvana 97. sjednica Vlade SBK - 2021.g.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),


97. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 23.9.2021.godine, u 9 sati
DNEVNI RED

 

1. Zapisnik sa 96.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6.2021. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo finansija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta KSB/SBK
f) Ured za evropske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
5. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kanton za period 2022.-2024.godina – Ministarstvo financija
6. Odluka o izmjeni Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike (saglasnost) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za dodatne radove za izgradnju zgrade PS Kreševo (II. faza) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donirana sredstva OŠ Bila“) – Ministarstvo finansija
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinanciranje zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ (rekonstrukcija vodovoda u MZ Prusac, opština Donji Vakuf) – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona za potporu liječenja (4x) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Mirjana Vujica
b) Ivan Grabovac
c) Nerma Fazlibašić
d) Franjo Kvesić
13. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Depoa arhiva (II. faza-LOT 2) - Kantonalni arhiv
14. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava opštinama za poslove iz oblasti civilne zaštite (7x) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) opštini Busovača za sanaciju klizišta na lokaciji Bare
b) opštini Vitez za zaštitu obalnih stubova na rijeci Lašvi
c) opštini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
d) opštini i Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
e) opštini Kreševo za sanaciju klizišta na putu Crnići – Crnićki Kamenik
f) opštini Fojnica za regulaciju Trošnjičkog potoka
g) opštini i Travnik za sanaciju posljedica požara na stambenim objektima ( Melisa Imširović, Mujo Čelebić i Nermin Maglić)
15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga iz oblasti informatike (Centralizirani sistem obračuna i isplate plaća) – Ministarstvo finansija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku bankarskih usluga (vođenje transakcijskog računa i pod računa u okviru JRT) – Ministarstvo finansija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku propan butan plina – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku prekršajnih naloga – Ministarstvo unutrašnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku auto osiguranja motornog vozila – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
20. Saglasnost za nabavku mobitela za potrebe Opštinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2021. godine – Ministarstvo finansija
23. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade broj: 01-04.1-4056/2021-14 od 3.6.2021. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora i vršioca dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Ministarstvo pravosuđa i uprave

Objavljeno u Sjednice 2021