Članak je filtriran: Četvrtak, 16 Septembar 2021 - Vlada SBK - KSB
Četvrtak, 16 Septembar 2021 11:40

Saopštenje sa 96. sjednice Vlade SBK - 2021.g.

SAOPŠTENJE 
sa 96. sjednice Vlade SBK održane 16. 09. 2021. godine u Travniku

 

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 95. sjednice.

1.Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnost:
• preraspodjelu sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu,
• prijem namještenika u Opštinskom sudu u Travniku.

2. Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala suglasnost i donijela odluke:
• saglasnost na pravilnik o postupku direktnog sporazuma,
• odluke o naknadi štete pričinjene od zaštićene divljači,
• saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika

3. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
• odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno,
• saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika

4. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluku:
• izdvajanju sredstava za sufinanciranje 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2021.godine“

5. Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih, Vlada SBK je dala saglasnost:
• nabavku računara i klima uređaja.

6. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
• izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu,
• pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola,
• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja,
• izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima,
• suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka javne nabave i zaključivanje ugovora za prijevoz učenika,
• odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola.
Vlada je primila na znanje informacija o procjeni vrijednosti prijevoza učenika u osnovnim školama po općinama.

7. Vlada SBK je na prijedlog Stručne službe Vlade, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:
• za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade,
• suglasnost na pravilnik o postupku direktnog sporazuma Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona.

8. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:
• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja (Naim Muhić i Ankica Plavčić),
• izdvajanju sredstava za nabavku prijenosnog računala.

9. Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada je donijela odluku i dala suglasnost:
• izmjene Plana javnih nabavki za 2021.godinu.

10. Na prijedlog Kantonalne uprava za branitelje, Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:
• suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu ortopedskih pomagala za gornje i donje,
• suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu ortopedskih pomagala za paraplegičare.

11. Na prijedlog Službe za zajedničke poslove, Vlada je dala suglasnost:
• Anex 6. Ugovora o davanju usluge isporuke toplotne energije, broj 05-09/12PM od 27.9.2012.godine

 

Objavljeno u Sjednice 2021
Četvrtak, 16 Septembar 2021 08:08

Plan javnih nabava za 2021. godinu OŠ Kiseljak

Objavljeno u Planovi nabavki