22 Juni
2020

Skupština Srednjobosanskog kantona je na IV vanrednoj sjednici Skupštine održanoj 22.6.2020.godine usvojila Skraćeni zapisnik s XII. sjednice Skupštine te donijela odluke, zakone i zaključke kako slijedi:

Autor 

1. Izmjene i dopune Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
3. Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.
4. Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na Transakcijskom računu.
5. Zaključak o prihvaćanju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.
6. Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg Izvještaja o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2019.godinu.

 

pristup informacijama

Search