14 Decembar
2021

Sazvana XXIV. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantonaNa osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04, 6 / 13 i 16/20),

S A Z I V A M
XXIV. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za da 28.12. 2021. godine (utorak ), s početkom u 10 ,00 sati, u sali Internacionalnog Univerziteta Travnik Aleja Konzula - Meljanac bb.

 

DNEVNI RED

1. Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu
2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022.
3. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona 2021.godina
4. Davanje saglasnosti na Financijski plan Zavoda za Zdravstveno osiguranje SBK/KSB za 2022.godinu
5. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za Zdravstveno osiguranje SBK/KSB za 2022.godinu
6. Davanje saglasnosti na Financijski plan Kantonalne direkcije za ceste za 2022.godinu
7. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2022.godinu
8. Davanje saglasnosti na Financijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu
9. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu
10. Davanje saglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju SBK/KSB za 2022.godinu
11. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Agencije za privatizaciju SBK/KSB za 2022.godinu
12. Mišljenje na Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite Fedreacije Bosne i Hercegovine.

 


PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Josip Kvasina, dipl. oec.

 

pristup informacijama

Search