18 Juni
2024

Sazvana XIII. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona - 2024.g

Autor 

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 3/04, 6/13 i 16/20),

S A Z I V A M

XIII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 28.06.2024.godine
(petak) u 09,00 sati u prostorijama Skupštine Srednjobosanskog kantona u Travniku,
Aleja Konzula-Meljanac bb.

 

DNEVNI RED

1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu.
2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta
Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu.
3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu.
4. Prijedlog Odluke o produženju mandata Nezavisnom odboru za izbor i reviziju.

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Dražen Matišić,dip.ing.elektrotehnike

 

pristup informacijama

Search