22 Septembar
2023

Sazvana VII. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona - 2023.g.

Autor 

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 3/04, 6/13 i 16/20),

S A Z I V A M

VII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 3.10.2023.godine (utorak ), s početkom u 10,00 sati, u sali Skupštine Srednjobosanskog kantona, ul. Aleja Konzula bb Travnik.

DNEVNI RED

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu
2. Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće Rezerve iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za prvo polugodište 2023. godine
3. Informacija o ostvarivanju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period januar - juni 2023.godine
4. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu
5. Izvještaj o finansijskoj reviziji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2022.godinu
6. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo za 2022.godinu
7. Mišljenje na federalni Prednacrt Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
8. Mišljenje na Prijedlog Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023 – 2030. godine
9. Preporuka o implementaciji Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici od strane Bosne i Hercegovine

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Dražen Matišić, dipl.ing.elektrotehnike

 

pristup informacijama

Search