05 Juni
2020

Saopštenje sa XII. sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona

Autor 

Skupština Srednjobosanskog kantona je na XII sjednici Skupštine održanoj 2.6.2020.godine usvojila Skraćeni zapisnik s XI. sjednice Skupštine
te donijela odluke, zakone i zaključke kako slijedi:

1.Odluku o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o koncesijama.
2. Zakon o dopuni Zakona o koncesijama.
3.Odluku o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu.
4. Zakon o izmjeni Zakona o rudarstvu.
5.Zaključak o prihvaćanju Nacrta zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.
6.Zaključak o prihvaćanju Nacrta zakona o javnim skijalištima u Srednjobosanskom kantonu.
7.Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa do 10.5.2020.godine.
8.Zaključak u povodu razmatranja federalnog Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.
9.Zaključak u povodu razmatranja federalnog Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
10.Zaključak o primanju na znanje Izvještaja institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o premiji -učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona nije dobio potrebnu većinu.

 

pristup informacijama

Search