Članak je filtriran: Petak, 09 Septembar 2022 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 136. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim Vlada SBK prihvata Model sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou u godišnjem iznosu od 6.259,00 KM. Ovlašćuje se ministar pravosuđa i uprave, da sa Agencijom za državnu službu FBiH potpiše Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu i Modela sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.

Objavljeno u Sjednice 2022

Search