STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE KANTONA

 

a) Zakonodavnopravno povjerenstvo

1. Halima Crnica – predsjednica
2. Mirko Batinić – zamjenik predsjednice
3. Tomislav Rajić – izvansaborski član
4. Edin Mašić- član
5. Toni Poljak – izvansaborski član

b) Povjerenstvo za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

1. Spomenka Zelen – predsjednica, izvansaborski član
2. Ljupko Sučić- zamjenik predsjednice
3. Amir Šečibović - član
4. Almir Švago – član
5. Vera Marjanović – izvansaborski član 

c) Povjerenstvo za gospodarstvo i ekonomsku i financijsku politiku

1. Nijaz Helez - predsjednik
2. Josip Kvasina – zamjenik predsjednika
3. Samir Čurić- član
4. Elvedin Mušanović – član
5. Dražen Matišić – član

d) Povjerenstvo za školstvo, kulturu, šport i mladež

1. Ivan Sajević – predsjednik
2. Refik Poparić- zamjenik predsjednika
3. Anto Bilić- član
4. Rusmin Jusufspahić – član
5. Senad Selimović - član

e) Povjerenstvo za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša

1. Emir Ganić- predsjednik
2. Suzana Krišto – zamjenica predsjednika
3. Vildana Hadžić – izvansaborski član
4. Ljupko Sučić- član
5. Elvedin Mušanović- član

f) Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

1. Amela Haračić- predsjednica
2. Mario Bošnjak – Matić – zamjenik predsjednice
3. Rusmin Jusufspahić – član
4. Sifet Mrkonja- član
5. Ivan Sajević - član

g) Administrativno povjerenstvo

1. Josip Kvasina – predsjednik
2. Nurudin Alihodža- zamjenik predsjednika
3. Almir Švago- član
4. Nikola Simić- član
5. Emir Muftić –član

h. Povjerenstvo za borbu protiv korupcije

1. Edin Mašić- predsjednik
2. Dražen Matišić - zamjenik predsjednice
3. Amir Šečibović- član
4. Samir Čurić- član
5. Ivan Sabelja – izvansaborski član

i) Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

1. Edina Hrustić – predsjednica
2. Suzana Krišto – zamjenica predsjednice
3. Emir Ganić- član
4. Mateja Gadža– član
5. Nermina Konjalić – izvansaborski član

j) Mandatno-imunitetno povjerenstvo

1. Emir Muftić- predsjednik
2. Mirko Batinić – zamjenik predsjednika
3. Amela Haračić- član
4. Muhamed Hodžić – član
5. Anto Lozančić – član

k) Povjerenstvo za braniteljska pitanja

1. Ljupko Sučić – predsjednik
2. Muharem Grabus- zamjenik predsjednika
3. Amir Orlović- izvansaborski član
4. Admir Škandro – izvansaborski član
5. Marinko Jurišić – izvansaborski član

l) Povjerenstvo za kontrolu rada policije

1. Matea Gadža- predsjednica
2. Salim Tarakčija – izvansaborski član, zamjenik predsjednika
3. Marijo Bošnjak – Matić – član
4. Edina Hrustić – član
5. Asim Ribo – izvansaborski član

II. POVREMENA RADNA TIJELA SABORA

a) Povjerenstvo za ustavna pitanja

1. Anto Bilić - predsjednik
2. Muharem Grabus- zamjenik predsjednika
3. Lidija Bradara – član
4. Fahira Elkaz – izvansaborski član
5. Halima Crnica- član
b) Povjerenstvo za izbor i imenovanje

1. Muhamed Hodžić - predsjednik
2. Dražen Matišić – zamjenik
3. Elvedin Mušanović- član
4. Amela Haračić - član
5. Mirko Batinić – član

Dokumenti Skupština SBK

 

pristup informacijama

Search