Članak je filtriran: utorak, 10 Juli 2018 - Vlada SBK - KSB

Zbirka detaljnih zakonskih propisa prema područjima djelatnosti 

- Ustav Kantona Središnja Bosna (Sl. novine KSB: broj:1/97, 5/97,6/97,2/98,8/98, 10/00, 8/03,2/04 )
- Zakon o kantonalnoj upravi (Sl. novine KSB, broj:5/98,10/01 i 15/01)
- Zakon o organiziranju i djelokrugu kantonalnih ministarstva i drugih tijela kantonalne uprave KSB (Sl. novine KSB, broj: 15/12 i 17/12)
- Zakon o preuzimanju Zakona o državnoj službi u F BiH (Sl. novine KSB, broj: 7/11)
- Zakon o namještenicima u organima državne službe u F BiH, broj: 49/05)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine KSB, broj: 13/00, 13/02 i 13/03)
- Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl. novine KSB, broj: 13/00, 13/02, 11/04, 5/05,12/09,10/12, 12/15
- Zakon o lijekovima (Sl. novine F BiH, broj: 51/01 i 29/05)
- Zakon o apotekarskoj djelatnosti (Sl. novine F BiH, broj: 40/10)
- Zakon o inspekcijama F BiH (Sl. novine F BiH, broj:73/14)
- Zakon o prekršajima F BiH (Sl. novine F BiH, broj:63/14)
- Zakon o kantonalnim administrativnim taksama (Sl. novine KSB, broj: 11/03, 1/04, 5/12, 5/14 i 11/15)
- Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru živežnih namirnica i predmeta opće uporabe (Sl. novine KSB, broj: 5/14)
- Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom (Sl. novine KSB, broj: 10/05, 2/06)
- Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Sl. novine F BiH, broj:20/13)
- Porodični zakon F BiH (Sl. novine F BiH, broj: 35/05, 41/05 i 31/14)
- Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (Sl. novine F BiH, broj:37/01,40/02, 52/11 i 14/13)

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
94. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 12. 7 . 2018. godine, u 9 sati

Objavljeno u Novosti

Dokumenti Skupština SBK

 

pristup informacijama

Search