Sjednice Vlade SBK/KSB

11 Januar
2022

Sazvana 110. sjednica Vlade SBK - 2022.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
110. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 13.01.2022.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 108. redovne i 46. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Programi rada ministarstava za 2022. godinu
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo finansija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Programi rada uprava i upravnih organizacija za 2022. godinu
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Programi rada službi, ureda i kabineta za 2022. godinu
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured za javne nabavke
e) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i SŠ „Travnik“ Nova Bila – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik – Ministarstvo pravosuđa
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za 2021. godinu za nabavku opreme za potrebe MUP-a S/KSBBK – Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavu:
a) nabava civilnih odijela za potrebe kriminalističke policije
b) usluge kalibracije i verifikacije alkometara
c) usluge kalibracije i verifikacije radara
10. Saglasnost na Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
11. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova raspolaganja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za tehničku podršku sistemu „e“- Vlade – Stručna služba Vlade
13. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2021. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu januar 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova
e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu januar 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1763 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« August 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31