Sjednice Vlade SBK/KSB

14 Januar
2022

Saopštenje sa 110. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 108. redovne i 46. vanredne sjednice.

Usvojeni su i Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda Vlade Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Srednje škole „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva u iznosu od 7.000,00 KM preraspoređuju se sa stavke "Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“ Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i dodjeljuju Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila na stavku „Nabavka opreme“.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava – nabavka računarske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik u iznosu od 1.649,70 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se dobavljaču „OCEAN“ d.o.o. Travnik, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava - nabavka uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Jajcu u iznosu od 4.413,60 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se dobavljaču „MEBLE – IDEAL“ d.o.o. Bugojno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za 2021. godinu iz vlastitih prihoda MUP-a SBK za nabavku opreme za potrebe MUP-a u ukupnom iznosu od 937,59 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „PRIMA PROM“ Banja Luka.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova:
- Odluka o davanju saglasnosti o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku civilnih odijela za potrebe kriminalističke policije u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 34.188,00 KM bez PDV -a. Najpovoljniji ponuđač je „Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo sa cijenom nakon e-aukcije 32.332,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti na izbor „MIBO komunikacije“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge kalibracije i verifikacije alkometara u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 360,00 KM bez PDV -a.
- Odluka o davanju saglasnosti na izbor „MIBO komunikacije“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđač za usluge kalibracije i verifikacije radara u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 1.590,00 KM bez PDV -a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike prihvatila Izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2021. godini u ukupnom iznosu od 69.950,00 KM u skladu sa dostavljenim tabelarnim pregledom Ministarstva.

Usvojeni su Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu januaru 2022. godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka javne nabavke i sklapanje ugovora za prijevoz učenika sa područja Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organiziranog prijevoza i učenika s posebnim potrebama (I. polugodište za nastavnu 2021./2022. godine) u ukupnom iznosu od 2.614,68 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se na račun roditelja u skladu sa dostavljenim tabličnim prikazima Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluku o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu namijenjenih za oblast kulture u iznosu od 1.500,00 KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava za stavke „Tekući transferi pojedincima – za pomoć ugroženim učenicima“ za 2021. godinu u iznosu od 2.300,00 KM

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na izbor „BERG“ d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – operativnog sistema „Covid potvrda“ u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 40.000,00 KM bez PDV -a.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluka o izdvajanju sredstava za stavke „Ugovorene i druge posebne usluge“ za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih radnika za 2021. godinu u iznosu od 10.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za stavke „Tekući transferi pojedincima“ – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u ukupnom iznosu od 56.088,90 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za kupovinu dijela zgrade koju koristi PS Novi Travnik u iznosu od 381.751,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se općini Novi Travnik.

Vlada SBK je dala saglasnost ministru unutrašnjih poslova Feliksu Vidoviću za potpisivanje Prijedloga Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona koji će se primjenjivati od 01.02.2022. godine.

pogledano 520 puta

Novosti

21.01.2022 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
20.01.2022 U srijedu 19. januara 2022. godine, Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je NJ.E. A...
06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31