Ministarstvo finansija / Obrasci

Ministarstvo financija objavljuje Obrazac za operativno planiranje za 2022. godinu u skladu s Izmjenama i dopunama Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu.

Obrazac - Izmjene i dopune operativnog plana 2022.g.

Ministarstvo financija objavljuje primjer pravilno napisanog Zahtjeva za preraspodjelu rashoda i izdataka i primjer pravilno napisanog Zahtjev za uvećanje rashoda financiranih iz vlastitih prihoda, koji su u skladu s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. (Službene novine KSB, broj 7/22).

Zahtjev za preraspodjelu rashoda (primjer)

Zahtjev za uvećanje rashoda financiranih iz vlastitih prihoda (primjer)

Ministarstvo finansija objavljuje Budžetske instrukcije broj 1. o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta za period 2023. - 2025. godina

Proračunske instrukcije br. 1
13060005 TPP-primjer(Sud)
17020025 TPP
17020025 TPP-primjer(OŠ)
17030027 TPP-primjer(SŠ)