Ministarstvo privrede

Tel: 030 511-217 | Fax: 030 511-729 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: minpriv@sbk-ksb.gov.ba, Web: www.mgpsbk-ksb.com.ba

07.03.2018 | U svrhu predstavljanja Zakona o javno-privatnom partnerstvu i Nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta javno-privatnog part...
17.11.2017 Skupština Srednjobosanskog kantona je na XXIV sjednici prihvatila Nacrt zakona o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) Srednjobosanskog kantona, i zadužil...
06.11.2017 Ministarstvo privrede SBK objavljuje Plan aktivnosti na provođenju javne rasprave Nacrta Zakona o Javno-privatnom partnerstvu. ...
15.09.2017 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo sastao se danas s predstavnicima USAID-a, odnosno s radnom grupom za izradu Zakona o javno-privatnom par...
28.07.2017 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena mramora na lokalitetu „Dolovi-...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Utvrđena članom 8. Zakona o organizovanju i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona (Sl.novine SBK br.15/12)