Ministarstvo privrede

Tel: 030 511-217 | Fax: 030 511-729 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: minpriv@sbk-ksb.gov.ba, Web: www.mgpsbk-ksb.com.ba

11.05.2022 | Ministarstvo privrede SBK je izradilo Vodič za buduće obrtnike. Osnovi cilj ovog Vodiča je da budući poduzetnici imaju sve informacije na jednom mjestu koje su im po...
25.04.2022 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog...
15.04.2022 Na osnovu dostavljenih trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno - privatnog partnerstva, Ministarstvo privrede objavljuje Katalo...
23.03.2022 Ministar Nisvet Hrnjić danas je u sjedištu Vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku održao sastanak sa Nj.E. ambasadorom Republike Slovenije Damijano...
07.02.2022 Pozivamo sva Javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona da u skladu sa članom 13. Zakona o javno - privatnom partnerstvu SBK (“Službene novine ...