Uprave i službe Vlade SBK/KSB

Kantonalni arhiv Travnik

Direktor: Spomenka Pelić
Tel:  030 511 580
Fax: 030 518 979
Adresa: Lukačka bb, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Uprava za civilnu zaštitu

Direktor: 
Tel: 030 510-930
Fax: 030 510-931
Adresa: Vezirska 62 A, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Direktor: Stipica Oreč, dipl.ing.geod.
Tel:   030 254-029
Fax: 030 254-029
Adresa: Bosanska 46, Bugojno
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Kantonalna uprava za branioce/Kantonalne uprava za branitelje

Direktor: Esad Crnica
Tel:  030 518 605 
Fax: 030 503 195
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uprava za šumarstvo

Direktor: Ševal Konjalić
Tel:  030 518 512 
Fax: 030 518 512
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručna služba Vlade SBK/KSB

Sekretar Vlade: Slavko Luketina
Tel/fax 030 511 314 
Adresa: Stanična 41, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Služba za zajedničke poslove

Direktor: Amir Škandro 
Tel/fax: 030 518 091
Adresa: Stanična 41, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu 

Sekretar: Dr.sci. Muhamed Softić
Tel/Fax: 030 511 213
Adresa: Stanična 41, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ured za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna KSB 

Tajnik: Mladen Vujica
Tel/Fax: 030 335 050
Adresa: Stanična 43, Travnik
Email:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ured za zakonodavstvo

Odgovorna soba: Esad Pašalić dipl.iur
Tel: 030 512 313 
Adresa: Stanična 41, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

Direktor: Aziz Ćatić, dipl.ing.građ
Tel/Fax: 030 254-030
Adresa: Bosanska 46, Bugojno
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.