Sjednice 2023

16 Lipanj
2023

Saopštenje sa 3. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 2. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta SBK za 2023. godinu i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2023. godinu u istovjetnom tekstu i uputila Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.
Utvrđeni Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta SBK za 2023. godinu iznosi:
- Prihodi, primitci, financiranje i suficit iz ranijeg razdoblja - Ukupno: 334.852.149,00 KM;
- Rashodi, izdatci i pokriće deficita – Ukupno: 334.852.149,00 KM;

Donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta preraspodjela sredstva između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ – Gojević Fojnica u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM, a na prijedlog istog ministarstva.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za mjesec maj akademske 2022/ 2023. godine u ukupnom iznosu od 134.211,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 61.752,00 KM,
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 39.342,00 KM
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 15.936,00 KM
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar izdvaja se iznos od 14.442,00 KM
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ izdvaja se iznos od 2.739,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za školska natjecanja u iznosu od 4.364,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• MSŠ ''Bugojno'' Bugojno izdvaja se iznos od 2.290,00 KM,
• OŠ "Braća Jezerčić" Jajce izdvaja se iznos od 2.074,00 KM.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti u iznosu od 15.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju nosioca ratnog priznanja „ZLATNI LJILJANI “ – SBK za otvaranje spomen parka „Galica“.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branilaca u ukupnom iznosu od 115.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branioce.

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu privrede za nabavku računara i računarske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 7.400,00 KM bez PDV-a, nabavku telekomunikacijske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 5.000,00 KM bez PDV-a, nabavku klima uređaja u procijenjenoj vrijednosti od 3.300,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Kantonalnom arhivu za nabavku sistema pokretnih polica u procijenjenoj vrijednosti od 170.000,00 KM bez PDV.
- Saglasnost Uredu za javne nabavke na Naputak o načinu izvršavanja okvirnih sporazuma i ugovora.
- Saglasnost Uredu za javne nabavke da pored službene domene: @sbk-ksb.gov.ba, koristi i dodatnu domenu za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Vlada SBK je dala saglasnost ministrici pravosuđa i uprave za potpisivanje Principa pregovaranja za zaključivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH u ime Vlade SBK, a sve u cilju otvaranja procesa pregovaranja i usklađivanja novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o raspodjeli i izdvajanju sredstva sa pozicije „Kapitalni transferi pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju“ u ukupnom iznosu od 18.450,00 KM.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstva sa pozicije „Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću Saraj – Komerc d.o.o Gornji Vakuf – Uskoplje za tehničko održavane i unapređenje SRC „Saraj“.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz sredstava „Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM. Sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz sredstava „Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona“ za 2023. godinu u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti JKP „RADOVINA“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje za sanaciju divljeg odlagališta „Obišenica“.

Donesena je i Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- Udruženje građana Bistrica, Gornji Vakuf – Uskoplje izdvaja se iznos od 10.000,00 KM
- Udruženje žena Đerđef, Bugojno izdvaja se iznos od 5.000,00 KM.

Pročitano 1589 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« Travanj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30