Sjednice 2023

24 Studeni
2023

Saopštenje sa 23. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 22. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je prihvatila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj JU Bolnice Travnik o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine.
- Izvještaj JU Bolnice za plućne bolesti i TBC Travnik o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine.
- Izvještaj Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine.
- Izvještaj JU Opće bolnice Bugojno o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine.
- Izvještaj JU Opće bolnice Jajce o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku u iznosu od 1.757,20 KM. Sredstva će se doznačiti „FIS“ d.o.o. Vitez.
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje radova u zgradi Kantonalnog suda u Novom Travniku u iznosu od 5.305,95 KM. Sredstva će se doznačiti „DAVID“ d.o.o. Novi Travnik, a na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta Osnovnoj školi „Travnik“ Travnik u iznosu od 15.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstva za izradu projekta za uređenje dvorišta PS Kreševo u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „MILIČEVIĆ - GRADNJA“ d.o.o. Kreševo, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za mjesec novembar i decembar za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 124.333,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Osnovna muzička škola Travnik izdvaja se iznos od 24.866,60KM;
2. Osnovna muzička škola Bugojno izdvaja se iznos od 23.623,27KM;
3. Osnovna muzička škola Novi Travnik izdvaja se iznos od 17.891,52KM;
4. Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“, Novi Travnik izdvaja se iznos od 57.951,61KM
(Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača).
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku smart table za interaktivnu nastavu za potrebe OŠ Pajić Polje, Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 4.072,51 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku uredskih stolica za potrebe MSTŠ „Travnik“, Travnik u iznosu od 1.750,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „JYSK“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku mramorne ploče sa natpisom za potrebe OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Fojnica u iznosu od 160,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „MARBO - STONE“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku aku bušilice za potrebe SŠ „Busovača“, Busovača u iznosu od 450,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „TISAKOMERC“ d.o.o. Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku video projektora za potrebe MSŠ „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 4.493,97 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „TRIK GROUP“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku usisavača za potrebe MSŠ „Travnik“, Travnik u iznosu od 320,70 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „DIGITALIS“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku i ugradnju parking rampe za potrebe MSŠ „Travnik“, Travnik u iznosu od 1.395,07 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „FASTNET“ d.o.o. Gračanica.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku i izmjenu vanjske stolarije za potrebe OŠ „Braća Jezerčić“, Jajce u iznosu od 6.965,60 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „DASS“ d.o.o. Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku računara za potrebe OŠ „Braća Jezerčić“, Jajce u iznosu od 6.997,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „PIJAVICE FISPET“ d.o.o. Jajce.
- Odluku o izdvajanju sredstva za nabavku interaktivnih ploča za potrebe OŠ „Braća Jezerčić“, Jajce u iznosu od 6.990,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „PIJAVICE FISPET“ d.o.o. Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku 3D printera za potrebe OŠ „Braća Jezerčić“, Jajce u iznosu od 6.985,05 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „SNEA“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o davanju saglasnosti školama (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) za raspisivanje javnog natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstva o isplati šteta od zaštićene divljači u ukupnom iznosu od 4.215,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti fizičkim osobama, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Odluka o izdvajanju sredstva o isplati šteta od zaštićene divljači u iznosu od 456,00 KM. Sredstva će se doznačiti oštećenom Muameru Gafiću, općina Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstva o isplati šteta od zaštićene divljači u ukupnom iznosu od 679,50 KM. Sredstva će se raspodijeliti privatnim poduzećima i poduzetnicima iz oblasti poljoprivrede.

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku računara za potrebe MUP-a u procijenjenoj vrijednosti od 85.470,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Ministarstvu finansija za nabavku uredskog namještaja u vrijednosti od 5.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava korisnika Budžeta SBK za 2023. godinu. Zadužuju se budžetski korisnici da obave redovno popisivanje sredstava i izvora sredstava, utvrđivanjem stvarnog stanja sredstava i njihovih izvora na dan 31. 12. 2023. godine. Popisivanjem sredstava sa stanjem na dan 31. 12. 2023. godine obuhvataju se sva sredstva koja se u vrijeme popisivanja nalaze kod budžetskog korisnika i to: stalna sredstva, zalihe materijala, sitni inventar, potraživanja i obaveze i novčana sredstva.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o isplati šteta od zaštićene divljači u ukupnom iznosu od 555,95 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika u Općinskom sudu u Jajcu u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 5.990,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju obavijest o povećanju naknade za smještaj djece bez roditeljskog staranja s područja Srednjobosanskog kantona u SOS Dječjim selima u BiH na ukupan iznos od 1.000,00 KM po korisniku, s primjenom od 1. 1. 2024. godine. Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za izmjene ugovora o smještaju za postojeće korisnike s područja SBK smještene u SOS Dječja sela, a čiji smještaj finansira Ministarstvo, kao i saglasnost za zaključivanje ugovora o smještaju za buduće korisnike, po iznosu utvrđenom u tačci I. ovog Zaključka.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2023. godinu u iznosu od 50.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti zakladi „Ljusko bratstvo“ Novi Travnik za podršku u izgradnji kapele Svetog Ivana Pavla II i centra Ljudsko bratstvo u Margetićima.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za raspisivanje Javnog poziva za evidentiranje osoba zainteresiranih za rad u Komisiji za provođenje pripremne nastave i ispita za stjecanje zvanja instruktora vožnje.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za raspisivanje Javnog poziva za evidentiranje osoba zainteresiranih za rad u Komisiji za provođenje pripremne nastave i ispita za dobivanje licenci.

Data je i saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova provođenje postupka javne nabavke printera za alkometre u procijenjenoj vrijednosti od 17.094,02 KM bez PDV-a.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telecom-a, Osnovnoj školi „Muhsin Rizvić“ Fojnica u iznosu od 8.000,00 KM.

Data je i suglasnost Službi za zajedničke poslove za provođenje postupka javne nabavke električne energije u procijenjenoj vrijednost nabavke od 40.000,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK za 2023. godinu za sufinansiranje troškova organiziranja Adventa u Travniku u iznosu od 15.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju za održivi razvoj i napredak Lašvanske doline „BRANDIS“ Travnik.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK za 2023. godinu za sufinansiranje trećeg sajma informacijskih tehnologija „IT REBOOT“ Travnik u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Općini Travnik.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK za 2023. godinu za sufinansiranje otvaranja zimske sezone – manifestacija „Šankanje“ na Vlašiću u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se dodijeliti Prometnom uslužnom i transportnom društvu „Buena Vista“ d.o.o. Zenica.

Data je i saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku usluga nadogradnje aplikacije za obradu prekršajnih naloga u procijenjenoj vrijednosti od 51.282,10 KM bez PDV-a

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast informisanja za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 13.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 85.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 91.200,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona. Ova Odluka primjenjivat će se od 1. 12. 2023. godine.
U Odluci o utvrđivanju liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, broj: 01-11.7-9572/22 od 22.12.2022. godine („Službene novine SBK“, broj: 3/23) Prilog 1. „Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona“ zamjenjuje se novim Prilogom 1. „Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona“ , i ista je u pogledu cijena usklađena s utvrđenom Odlukom o izmjeni Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 85/23).

Pročitano 2028 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« Travanj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30