Sjednice 2023

10 Studeni
2023

Saopštenje sa 21. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 20. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta SBK za 2024. godinu u iznosu:
- Prihodi, primitci i finansiranje u iznosu 355.265.322,00 KM
- Rashodi, izdatci i pokriće deficita u iznosu od 355.265.322,00 KM.
Utvrđeni Nacrt Budžeta SBK za 2024. godinu dostaviti će se Skupštini Srednjobosankskog kantona na razmatranje. Uz utvrđeni Nacrt Budžeta SBK za 2024. godinu dostavit će se i Dokument okvirnog Budžeta SBK za period 2024. – 2026. godina, kao dokument informativnog karaktera.

Vlada SBK je utvrdila i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2024. godinu, u istovjetnom tekstu predloženom od strane Ministarstva finansija. Utvrđeni Nacrt zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2024. godinu dostavit će se Skupštini SBK na razmatranje.

Vlada SBK predlaže Skupštini Srednjobosanskog kantona davanje saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje SBK za 2024. godinu. Sredstva Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona planirana za 2024. godinu, planirana su u slijedećim iznosima:
Prihodi i primitci – 15.244.586,00 KM
Rashodi i izdaci – 15.244.586,00 KM
Razlika (višak/manjak) – 0,00 KM

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija u 2023. godini u ukupnom iznosu od 29.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o izdvajanju sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama u 2023. godini u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Trager Engineering & Consulting“ d.o.o. Sarajevo za organiziranje Konferencije „PIT TRAVNIK 2003.“

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku uniformi za inspektore u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u iznosu od 1.619,66 KM bez PDV-a. Sredstva će se doznačiti poduzeću „SPORT - GMS“ d.o.o. Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (laptopa) za potrebe MSŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 3.110,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „TRIK GROUP“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o usvajanju nove relacije za prijevoz učenika OŠ „Kaćuni“ Kaćuni:
- Silos - OŠ „Kaćuni“ (2.30 km).

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za istraživanje, sređivanje, arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz domovinskog rata u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• Hrvatski dokumentacijski centar, Mostar, izdvaja se iznos od 45.000,00 KM;
• Savez udruženja boraca “Patriotske lige” općina Travnik , izdvaja se iznos od 10.000,00 KM;
• Organizacija demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata , izdvaja se iznos od 5.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za istraživanje, sređivanje, arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz domovinskog rata u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Organizaciji demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata .

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Travnik za saniranje štete od požara u ukupnom iznosu od 9.400,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako sliedi:
• Hotel „Pahuljica“ Travnik izdvaja se iznos od 5.000,00 KM;
• Salkan Brkić izdvaja se iznos od 800.00 KM;
• Mahir Mehić izdvaja se iznos od 1.000,00 KM;
• Josip Topalović izdvaja se iznos od 1.500,00 KM;
• Dževad Melić izdvaja se iznos od 1.100,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Busovača za saniranje štete od klizanja tla na stambenom objektu u vlasništvu Munira Kobe u iznosu od 5.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu za nabavku usluga sistematskog pregleda uposlenika u procijenjenoj vrijednosti od 3.600,00 KM sa PDV-om.

Na prijedlog iste uprave usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava za saniranje štete na stambenom objektu u vlasništvu Stipe Trogrlića.
- Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava za saniranje štete na stambenom objektu u vlasništvu Ante Smolo.
- Izvještaj načelnika općine Travnik o utrošku doniranih sredstava za saniranje štete od požara nastalih na stambenim objektima u vlasništvu Ismeta Gasla, Enesa Memića, Kate Budimir i Fatime Dervić.
- Izvještaj načelnika općine Gornji Vakuf – Uskoplje o utrošku doniranih sredstava za nabavku bespilotne letjelice (dron).

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede, prihvatila mišljenje Ministarstva privrede na federalni Nacrt zakona o dopunama Zakona o radu, te se kao takvo ima smatrati mišljenjem Vlade Srednjobosanskog kantona. Predložene dopune predstavljaju dobru osnovu za bolje uređenje ove oblasti, u konačnici, dopune Zakona omogućavaju zapošljavanje studenata od 18 do 26 godina mogu donijeti brojne prednosti, ali isto tako zahtjevaju pažljivo razmatranje kako bi se osiguralo poštivanje prava radnika i očuvala ravnoteža između obrazovanja i rada. Navedeno mišljenje dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na daljnje postupanje.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se raspodjeljuju sredstva između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih škola sa područja Srednjobosanskog kantona u ukupnom iznosu od 61.850,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku MS Offise 2019 Professi za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 468,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „XT - COMPUTERS“ d.o.o. Busovača.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za nabavku usluga obavljanja sistematskog zdravstvenog pregleda uposlenika Općinskog suda u Bugojnu u procijenjenoj vrijednosti od 5.990,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti školama (MSŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje i drugi) za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama sa područja Srednjobosanskog kantona za provođenje postupka javne nabavke i za zaključivanje ugovora o prijevozu učenika.
- Odluka o raspodjeli sredstava za naučne radove u 2023. godini u iznosu od 4.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti Dženanu Dautoviću za realizaciju glavnog programa „Istraživanje: Odnos bosanske i rimske kurije u srednjem vijeku“.
- Odluka o raspodjeli sredstava za mlade u 2023. godini u ukupnom iznosu od 20.600,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Na prijedlog Službe za zajedničke poslove, Vlada SBK donijela je Odluku o davanju saglasnosti Službe za zajedničke poslove za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na uređenju prostorija MUP-a u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju Službe za zajedničke poslove o vozilima izvan upotrebe u vlasništvu Vlade Srednjobosanskog kantona. Imenovana je i Komisija za prodaju motornih vozila javnom prodajom.

Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku skladišnih polica za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu u iznosu od 6.949,80 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „CARLLATO“ d.o.o. Travnik.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku u iznosu od 50.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti općini Busovača za asfaltiranje dionice puta prema SRC „Pridolci“.
- Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera neprofitnih organizacija - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju, izmjena glasi: „28. Franjevački samostan Duha svetoga Fojnica, Fra Anđela Zvizdović, Fojnica - Multimedijalna sala u muzeju Franjevačkog samostana Duha svetoga izdvaja se iznos od 17.996,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za oblast kulture za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 332.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za oblast kulture za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 79.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima za oblast kulture za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 63.100,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava pojedincima za oblast kulture i naučne radove za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 20.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava javnim poduzećima i ustanovama za oblast kulture i naučne radove za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 8.800,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za oblast sporta za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 577.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava pojedincima za oblast sporta za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 24.200,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima za oblast sporta za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 38.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za sport za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o davanju saglasnost Srednjoj strukovnoj školi „Jajce“ za plaćanje predračuna za popravak vozila, broj 501/2023 od 1. 11. 2023. godine u iznosu od 755,47 KM sa PDV-om izdan od strane „AUTO AKI“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o davanju saglasnost nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka javnih nabavki kako slijedi:
1. OŠ „Berta Kučera“ Jajce, predmet: građevinski radovi na sportskoj sali PŠ „Vinac“; procijenjena vrijednost nabavke: 167.932,47 KM bez PDV-a;
2. OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf – Uskoplje, predmet: uređenje školskog dvorišta; procijenjena vrijednost nabavke: 5.105,52 KM bez PDV-a;
3. „Mješovita srednja tehnička škola“ Travnik, predmet: nabavka uredskih stolica;
procijenjena vrijednost nabavke: 1.709,40 KM bez PDV-a;
- Odluka o davanju saglasnost MSŠ „Vitez“ Vitez za nabavku usluga izvođenja instruktivne nastave za vozača motornih vozila „B“ kategorije i „C1“ podkategorije u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 36.167,50 KM bez PDV-a.

Vlada SBK na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike traži da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dosljedno primjenjuje član 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14, 36/18 i 61/22) s posebnim naglaskom na stav 5. koji glasi: „Isti iznos sredstava osigurati će se iz Budžeta Federacije BiH“, čime bi se riješio problem liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma.
Vlada SBK i Zavod za zdravstveno osiguranje SBK nisu u mogućnosti izdvojiti sredstva za ovu namjenu, budući da se u SBK još uvijek u cijelosti ne primjenjuje Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (Sl. novine FBiH br.21/09).
Iskazani suficit Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK iz prethodnog perioda će se koristiti za povećanje prava osiguranih osoba iz osnovnog paketa zdravstvenih prava u 2024. godini i dalje.
Vlada SBK traži od Vlade Federacije BiH da se za 2024. godinu ne povećava procent od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, u odnosu na procent utvrđen u 2023.godini, a koji se utvrđuju Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak: „Za potrebe implementacije sistema zdravstvenih elektronskih iskaznica obavezuje se Zavod za zdravstveno osiguranje SBK da u saradnji s firmom „Medit“ d.o.o. s kojom je u provedenom postupku javnih nabavki potpisan ugovor o nabavci izvrši obuku uposlenika u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja na području SBK. Obuka obuhvaća i obuku u svezi sistema ispisa i distribucije iskaznica i za sistem elektronske evidencije osiguranika eOSA.
Pozivaju se ovlaštene osobe Zavoda za zdravstveno osiguranje da bez odlaganja poduzmu potrebne aktivnosti radi realizacije navedenog. Krajnji rok za realizaciju je do 27. 11. 2023. godine.
Postojeći sistem elektronske evidencije osiguranika HeFIS zamijeniti će se i prijeći na novi eOSA. Krajnji rok za realizaciju je do 15. 12. 2023. godine.“
Potrebno je osigurati nesmetanu distribuciju elektronskih zdravstvenih iskaznica osiguranicima i zamjenu postojećih s novim. O navedenim aktivnostima Zavod za zdravstveno osiguranje je u obavezi izvijestiti Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za zamjenu podova u OŠ „Mehurići“, PŠ „Gluva Bukovica“ i PŠ „Zagrađe“ u procijenjenoj vrijednosti od 64.120,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za zamjenu stolarije u OŠ „Gračanica“, OŠ „fra Marijan Šunjić“ i OŠ „Travnik“ u procijenjenoj vrijednosti od 78.027,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za zamjenu podova u OŠ „Turbe“ i OŠ „Jajce“ Kruščica u procijenjenoj vrijednosti od 46.415,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za zamjenu podova u OŠ „Turbe“ u procijenjenoj vrijednosti od 100.496,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za rekonstrukciju krova u OŠ „Turbe“, PŠ „Vlahovići“ u procijenjenoj vrijednosti od 83.285,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za izvođenje građevinsko zanatskih radova u SŠ „Travnik“ Nova Bila u procijenjenoj vrijednosti od 27.365,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Vlada SBK prihvaća mišljenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Nacrt zakona o jakim alkoholnim pićima Federacije Bosne i Hercegovine iz akta broj: 06-02-7962/23– 1 od 26. 10. 2023. godine, te se kao takvo ima smatrati mišljenjem Vlade Srednjobosanskog kantona. Analizom svih odredbi nacrta Zakona, nadležno ministarstvo nema prijedbi na Federalni Nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima. Navedeno mišljenje dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na daljnje postupanje.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u iznosu od 9.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje šteta i za pomoć u radu udruženja navedenih u privitku ove Odluke.

Vlada SBK predlaže da Skupština SBK donese odluku o izuzimanju nekretnina u vlasništvu SBK, bez naknade, i da prenese vlasništvo na nekretninama na Općinu Busovača, a što se odnosi na sljedeće nekretnine:
- k.č. 498, šumska uprava, voćnjak 4. klase, površine 425 m2, koja po novom premjeru odgovara parceli označnoj kao k.p. 498, šumska uprava, voćnjak 4 klase, površine 425 m2;
- k.č. 497/1, šumska uprava, stambeno – poslovna zgrada, površine 327 m2, koja po novom premjeru odgovara parceli označnoj kao k.p. 471, šumska uprava, stambeno – poslovna zgrada, površine 327 m2;
- k.č. 497/10, šumska uprava - dvorište, površine 2467 m2, koja po novom premjeru odgovara parceli označnoj kao k.p. 497/10, dvorište, površine 2467 m2; sve upisane u z.k. uložak broj: 3356, k.o. NP Busovača, sa dijelom 1/1 prava vlasništva u korist Srednjobosanskog kantona, odnosno upisane u posjedovni list broj: 2722 sa pravom posjeda, dijelom 1/1, u korist Srednjobosanskog kantona.

Prijenos prava vlasništva sa Srednjobosanskog kantona prenosi se radi konačnog prijenosa prava vlasništva na Općinu Busovača, a sve radi rješavanja potreba Općine Busovača za prostorom u koji će se smjestiti općinske službe i ostale institucije, prema odluci Općinskog vijeća Busovača.
Konačnu odluku o izuzimanju sredstava donosi Skupština SBK, na Prijedlog nadležne Vlade.
Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da na Prijedlog odluke o prijenosu Vlasništva pribavi mišljenje Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez.

Data su i slijedeće saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
- Saglasnost na izmjenu projekta apliciranog od strane J.K.P. „Komunalac“ d.o.o. Busovača, a finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za koji su Odlukom Vlade Kantona, broj: 01-11.7-7838/2023 od 19. 10. 2023. godine izdvojena sredstva u iznosu od 40.000,00 KM. Umjesto projekta „Sanacija filterskih kolona“, dodijeljena sredstva prenamijenit će se za finansiranje projekta “Izmjena azbestno cementnih cijevi u općini Busovača“. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sklopi Anex ugovora, u dijelu koji se odnosi na predmet ugovora.
- Saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Ugovora o djelu za pružanje tehničke podrške za sustav ERV (evidencija radnog vremena), podrška sistemz video nadzora, te podrška sustavu registru kazni u odjeljenju inspektorat, uz mjesečnu neto naknadu u iznosu do 200,00 KM, zavisno od složenosti tehničke podrške.

 

Pročitano 1485 puta

Novosti

14.06.2024 Na osnovu člana 19 D Zakona o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Sredn...
14.06.2024 Č E S T I T K A   Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjest...
13.06.2024 Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" br.11/14) i člana 48. a ...
12.06.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „VLATKO FORD” d.o.o. Vit...
03.06.2024 OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti - Služba za urbanizam, i...
« Lipanj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30