Sjednice 2023

03 Studeni
2023

Saopštenje sa 20. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 19. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o Odluku o izvršavanju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava općine Novi Travnik u iznosu od 1.186,00 KM Osnovnoj školi „Safet – beg Bašagić“ Novi Travnik.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (diktafona) za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku u iznosu od 264,00 KM. Sredstva će se doznačiti preduzeću „BITIMEDIA“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju radijatora za potrebe Općinskog suda u Jajcu u iznosu od 643,50 KM. Sredstva će se doznačiti preduzeću „TERMAL“ d.o.o. Jajce.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane od 500 kw na lokalitetu Prokos, općina Fojnica, a na prijedlog Ministarstva privrede.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o davanju saglasnosti školama (OŠ „Dr. Boris Ćorić“ Kreševo i drugim) za raspisivanje Natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku pokretnih polica za potrebe Kantonalnog arhiva u iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „ADUT PLUS“ d.o.o. Banja Luka.

Vlada SBK je prihvatila i slijedeće izvještaje:
- Izvještaj Ministarstva finansija o korištenju sredstava Tekuće rezerve Vlade SBK, predsjednika Vlade i ministrice finansija za period od 1. 1. do 30. 9. 2023. godine.
- Izvještaj o radu Inspekcija za zaštitu od požara za mjesec septembar 2023. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova.
- Izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o radu inspektora za mjesec septembar 2023. godine.
- Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o radu inspekcija za mjesec septembar 2023. godine.
- Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o radu inspekcija za razdoblje od 1. 7. do 30. 9. 2023. godine.
- Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji zaključaka Vlade za mjesec septembar 2023. godine.
- Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o rezultatima korištenja radara za razdoblje juli – septembar 2023. godine. U periodu od mjeseca jula do septembra 2023. godine putem fiksnih i mobilnih radara koji imaju noćno modus rada, ukupno je evidentirano 27571 prekršaja, što je za 2582, to jeste za oko 1% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na isti kvartal 2022. godine. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1. 7. 2023. godine do 30. 9. 2023. godine iznosi ukupno 424.595,23 KM (uplaćeno u Budžet SBK), evidentno je blago povećanje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu. Analizirajući sve uplate od 1. 7. do 30. 9. 2023. godine koje obuhvataju i uplate za prekršaje koji su počinjeni u ranijem periodu, iznos uplate u Budžet SBK iznosi 961.021,98 KM, što je blago smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u ranijem tromjesečnom periodu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku roba i usluga za potrebe „Prve osnovne škole“ Bugojno – za nabavku školske lektire u iznosu od 1.995,87 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „NOVA DJEČIJA KNJIGA“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Lepenica“ Lepenica – za rekonstrukciju i investicijsko održavanje u iznosu od 6.861,83 KM. Sredstva će se doznačiti obrtu „BOWA“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Kiseljak“ Kiseljak – za rekonstrukciju i investicijsko održavanje u iznosu od 10.997,40 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „DOMOTEX“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „13. RUJAN“ Jajce – za nabavku opremu u iznosu od 7.245,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „ASCOM“ d.o.o. Tešanj.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Gromiljak“ Gromiljak – za nabavku klima uređaja i laptopa u iznosu od 1.048,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „DOPER – TECH TR“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku roba i usluga za potrebe SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica – za nabavku opremu u iznosu od 7.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču TR„RESTART“ d.o.o. Fojnica.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku roba i usluga za potrebe SSŠ „Bugojno“ Bugojno – za nabavku opremu u iznosu od 5.978,70 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „MAESTRAL VISION“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku roba i usluga za potrebe SSŠ „Bugojno“ Bugojno – za nabavku opremu u iznosu od 250,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „TERMO -AQUA“ d.o.o. Bugojno.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnji mjerila toplotne energije – kalorimetra u iznosu od 1.993,00 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „UNIS ENERGETIKA“ d.o.o. Sarajevo.

Donesena je i Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku, broj 01-11.7-5969/2023 od 3. 8. 2023. godine, kojom se projekat iz točke 8. (3) briše i zamjenjuje novim projektom: „Asfaltiranje lokalnog puta prema groblju u Donjoj Ričici, MZ Pajić Polje izdvaja se iznos od 22.000,00 KM.“

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK traži od Kantonalne administrativne službe PIO/MIO Travnik da za potrebe analize finansijskog troška plaćanja zdravstvenih premija/markica za penzionere s najnižom penzijom dostavi Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona kao nositelju aktivnosti popis penzionera s najnižom penzijom u Srednjobosanskom kantonu sa sljedećim podacima: Ime i prezime penzionera, Jedinstveni matični broj penzionera, Traženi podatci iz tačke I. ovog Zaključka trebaju biti razvrstani po općinama u Srednjobosanskom kantonu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je prihvatila slijedeće izvještaje:
- Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. – 30. 9. 2023. godine.
- Konsolidovani periodični izvještaj za općine Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. – 30. 9. 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta SBK za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 21.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2023. godinu – interventna sredstva u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Palans“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje za sufinansiranje troškova odlaska na Međunarodni sajam Eurasia glass, Eurasia window, Eurasia door u periodu od 11. 11. do 13. 11. 2023. godine u Republici Turskoj.

Nakon obrazloženja ministrice finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstva Rudnika uglja „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, Osnovnoj školi „Voljevac“ Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 5.973,46 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstva CRS-a Sarajevo, Srednjoj školi „Novi Travnik“ Novi Travnik u iznosu od 550,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za finansiranje interventnih projekata u ukupnom iznosu od 14.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- MZ Trenica, općina Novi Travnik izdvaja se iznos od 4.000,00 KM;
- Fudbalski klub Rudar, Han Bila izdvaja se iznos od 5.000,00 KM;
- MZ Počulica, općina Vitez izdvaja se iznos od 5.000,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluka o izdvajanju sredstva za izvođenje limarskih radova u SŠ „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 6.950,81 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „LIMO - MAR“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku trimer kosilice za potrebe SŠ „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 299,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „FERRO - PACK“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku interaktivnih ekrana za potrebe SŠ „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 6.552,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo.

 Pročitano 1375 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« Travanj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30