Sjednice 2022

15 Prosinac
2022

Saopštenje sa 150. sjednice Vlade SBK - 2022.gVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 149. sjednice.

Na prijedlog Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je dala saglasnost na Program rada Turističke zajednice SBK za 2023. godinu. Temelj Programa rada za 2023.godinu zapravo se zasniva na konceptu Programa rada za 2022.godinu uz određene modifikacije nastale radi samih potreba i planiranih aktivnosti drugih subjekata i organizacija te odgovarajućeg trenda na turističkom tržištu u funkciji ostvarivanja vizije i misije Programa rada.
Vlada SBK je dala i saglasnost na Finansijski plan Turističke zajednice SBK za 2023. godinu.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta preraspodjela sredstva između Ministarstva, obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 332.000,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda Osnovnoj školi „Novi Travnik, Novi Travnik u iznosu od 504,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih pravnih lica u iznosu od 1.300,00 KM i ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 1.120,00 KM Osnovnoj školi „Bila“, Vitez.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda „Mješovitoj srednjoj školi“ Travnik u iznosu od 1.035,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda „Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi“ Travnik u iznosu od 660,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava lokalnih privrednika Osnovnoj školi „13. Rujan“ Jajce u iznosu od 1.900,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2022/23. godinu u ukupnom iznosu od 374.324,50 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 140.360,00 KM,
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 146.536,50 KM,
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 32.370,00 KM,
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar izdvaja se iznos od 50.218,00 KM,
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ izdvaja se iznos od 4.840,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju prometa“ za 2022. godinu u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Žilić“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“ za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 19.000,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju mineralne vode sa izvorišta „Hladne vode“, općina Kiseljak poduzeću „KAMIONSKI SERVIS“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izradu Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije sa izvorišta-bunara „Požarna“ u iznosu od 5.650,00 KM bez PDV-a. Sredstva će se doznačiti „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u ukupnom iznosu od 65.204,53 KM.
Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
1. „NAKLADA ALFA“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 2.692,90 KM,
2. „ŠKOLSKA NAKLADA“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 9.092,22 KM,
3. „LOGOVITA“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 695,18 KM,
4. „IBRA“ d.o.o. Travnik izdvaja se iznos od 19.927,12 KM,
5. „IK VRIJEME“ d.o.o. Zenica izdvaja se iznos od 1.408,12 KM,
6. „BOSANSKA KNJIGA“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos od 31.388,99 KM.

Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za provođenje procedure javne nabavke putem direknog sporazuma za nabavku software-a za inspektorat za potrebe Ministarstva privrede, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 6.000,00 KM.
- Saglasnost za javne nabavke za obuku učenika – vozači za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 22.000,00 KM.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „13.Rujan“ Jajce, predmet: rekonstrukcija sanitarnih čvorova u PŠ „Carevo Polje“; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Turbe“ Turbe, predmet: zaštita od požara i usluge održavanja elektroinstalacija; procijenjena vrijednost nabavke: 3.500,00 KM bez PDV-a; predmet: popravak i održavanje vodoinstalacija i sanitarni radovi; procijenjena vrijednost nabavke: 3.500,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka sportske opreme za tjelesni odgoj; procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka obrazovnih pomagala; procijenjena vrijednost nabavke: 3.000,00 KM bez PDV-a; predmet: rekonstrukcija podova u učionicama; procijenjena vrijednost nabavke: 5.850,00 KM bez PDV-a; predmet: rekonstrukcija i sanacija sanitarnih čvorova; procijenjena vrijednost nabavke: 2.564,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka sportske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 4.445,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Bristovi“ Bugojno, predmet: nabavka opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 3.500,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Busovača“ Busovača, predmet: Izmjena rasvjete u učionicama; procijenjena vrijednost nabavke: 5.928,00 KM bez PDV-a; predmet: rekonstrukcija video nadzora; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka opreme za tjelesnu kulturu; procijenjena vrijednost nabavke : 2.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, predmet: nabavka materijala i rekonstrukcija učeničkih toaleta; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka materijala i rekonstrukcija ureda; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka radijatora; procijenjena vrijednost nabavke: 3.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik, predmet: nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Dubravica“ Preočica, predmet: nabavka i ugradnja PVC stolarije; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a; predmet: rekonstrukcija i investicijsko održavanje; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Nova Bila“ Nova Bila, predmet: rekonstrukcija podova u 2 učionice; procijenjena vrijednost nabavke: 5.825,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke SŠ „Travnik“ Nova Bila, predmet: rekonstrukcija i investicijsko održavanje; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Berta Kučera“ Jajce, predmet: nabavka i ugradnja PVC stolarije u PŠ „Vlasinje“ i PŠ „Biokovine“; procijenjena vrijednost nabavke : 17.094,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke „Prva osnovna škola“ Bugojno-Jaklić, predmet: sanacija mokrih čvorova; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Dolac“ Dolac n/L, predmet: rekonstrukcija dijela ravnog krova škole; procijenjena vrijednost nabavke: 8.547,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, predmet: nabavka informatičke opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 3.932,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke SŠ „Nikola Šop“ Jajce, predmet: nabavka školske opreme za učionice; procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik, predmet: nabavka opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 5.129,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Lepenica“ Lepenica, predmet: nabavka i ugradnja PVC stolarije; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Guča Gora“ Guča Gora, predmet: Izgradnja potpornog zida; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke JU „Druga osnovna škola“ Bugojno, predmet: nabavka PVC ulazne platforme u centralnoj školi; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka opreme i školskih učila; procijenjena vrijednost nabavke: 3.418,29 KM bez PDV-a; predmet: nabavka peleta; procijenjena vrijednost nabavke: 4.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Dubravica“ Vitez, predmet: nabavka školskog namještaja; procijenjena vrijednost nabavke: 2.679,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka laptopa za potrebe škole; procijenjena vrijednost nabavke: 4.159,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, predmet: rekonstrukcija učeničkog toaleta u PŠ „Kiseljak“; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke „Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola“ Travnik, predmet: nabavka računara i računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 3.035,00 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke OŠ „Mehmedalija mak Dizdar“ Novi Travnik, predmet: nabavka računarske opreme i elektronske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a; predmet: Izmjena podova u učionicama; procijenjena vrijednost nabavke: 5.128,00 KM bez PDV-a; Predmet: održavanje i saniranje podova u školi; procijenjena vrijednost nabavke: 3.419,00 KM bez PDV-a;

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša, te razvojnih projekata“ u iznosu od 25.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Mjesnoj zajednici Grahovčići, općina Travnik, za rekonstrukciju cesta u navedenoj mjesnoj zajednici.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: „Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ izdvaja se iznos od 20.000,00 KM i „Studentski dom dr. Dragutin Dujmušić“ izdvaja se iznos od 15.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata značajnih za Kanton u iznosu od 50.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti za obnovu dijela zgrade Nadbiskupskog sjemeništa „Petar Barbarić“ Travnik.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za dodatne radove na uređenju zgrade TRZ-a u iznosu od 90.511,69 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
- saglasnost ministru obrazovanja za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Travnik.
- saglasnost ministru obrazovanja za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i JU „Elči Ibrahim pašinom medresom“ Travnik.

Pročitano 2769 puta

Novosti

21.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti (pdf)...
17.05.2024 Danas je u sali Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, ministar Sedžad Milanović održao sas...
16.05.2024 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje javne pozive za odabir korisnika sredstava...
16.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „DANI d.o.o Nova Bila” (...
15.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „TR AUTO OTPAD ŽELJO” (p...
« Svibanj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31