21 Lipanj
2021

Sazvana 89. sjednica Vlade KSB - 2021.g.Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),


S A Z I V A M
89. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za petak, 25.6. 2021.godine u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 88.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Elaborat o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Kantona Središnja Bosna na dan 31.12.2020.godine – Središnje popisno povjerenstvo
a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Elaborata o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Kantona Središnja Bosna na dan 31.12.2020.godine
b) Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava
c) Prijedlog Odluke o rashodovanju sitnog inventara
d) Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – MUP
e) Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – pravosudne institucije
f) Prijedlog Odluke o rashodovanju sitnog inventara – pravosudne institucije
g) Prijedlog Odluke o rashodovanju sitnog inventara – MUP
h) Prijedlog Odluke o isknjižavanju potraživanja
i) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Središnjeg popisnog povjerenstva
3. Dokument okvirnog Proračuna Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2022.-2024.godine – Ministarstvo financija
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu ( izvršenje vlastitih prihoda MSEUŠ „Travnik“) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe u korist Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za nabavu seruma antiviperinum – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
6. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava za potrebe braniteljske populacije – Kantonalna uprava za branitelje
a) za jednokratne novčane pomoći
b) za stambeno zbrinjavanje
c) za zdravstvenu zaštitu
d) za smrtne slučajeve
e) za stipendiranje- školovanje djece
f) za novčanu egzistencijalnu naknadu
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za saniranje šteta od požara na stambenim objektima – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Proračuna KSB/SBK za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec svibanj) – Agencija za privatizaciju
9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje vulkanizerskih usluga – Ured za javne nabave
10. Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za izvođenje radova u SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) LOT 1 – lamelirana drvena konstrukcija
b) LOT 2 – kosi krov hola
11. Suglasnost na Plan javnih nabava SŠ „Kreševo“ za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
12. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
13. Suglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavu klupa za šalter salu
b) za nabavu garniture u čekaonici suda
14. Suglasnost za nabavu stalnih sredstava za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Suglasnost za nabavu stalnih sredstava za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Suglasnost na tekst Javnog poziva za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim tijelima uprave za 2021.godinu – Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog Odluke o kriterijima bodovanja za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim tijelima uprave za 2021.godinu
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog oglasa za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim tijelima uprave za 2021.godinu
17. Prijedlog zaključka o predlaganju kandidata za članove povjerenstva za izbor direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Stručna služba Vlade
18. Prijedlog zaključka o korištenju godišnjih odmora u kantonalnim tijelima uprave za 2021.godinu – Stručna služba Vlade
19. Informacija o nepotpisivanju Aneksa 3 Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Sutješćina, općina Kreševo – Ministarstvo gospodarstva
20. Izvješće o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1.1- 31.3.2021.godine – Ministarstvo financija

 

PREDSJEDNIK VLADE
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 2203 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« Kolovoz 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31