25 Svibanj
2021

Sazvana 85. sjednica Vlade KSB - 2021.g.Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
85. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 27.5.2021.godine u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 84. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobraniteljstvu (suglasnost) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Pravilnik o službenoj iskaznici pravobranitelja i njegovog zamjenika u Kantonalnom i općinskim pravobraniteljstvima (suglasnost) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Ured za javne nabave
5. Pravilnik o postupku izravnog sporazuma (suglasnost) – Ured za javne nabave
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje poslova javnih nabava – Ured za javne nabave
7. Suglasnost za raspisivanje natječaja za prijem državnog službenika u Uredu za javne nabave – Ured za javne nabave
8. Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2022. - 2024.godine – Ministarstvo financija
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i Akcionog plana za provođenje strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije KSB/SBK za period 2021.-2025. godine – Interresorno povjerenstvo za izradu strategije i akcionog plana
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ za 2021.godinu – Ministarstvo gospodarstva
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica – Ministarstvo gospodarstva
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije Kapitalni transferi – poticaji povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2021.godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu usluga izrade premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izrade fasade i ugradnju stolarije na zgradi Vlade u kojoj je smješten MUP- Služba za zajedničke poslove
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju (za mjesec travanj 2021.godine) – Agencija za privatizaciju
15. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova na upražnjenim radnim mjestima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
17. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavu usluga prijevoza donirane opreme za potrebe OŠ „Turbe“ - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
18. Suglasnost na planove javnih nabava i izmjene planova javnih nabava škola za 2021.godinu (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
19. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri) u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Prijedlog zaključka za isplatu naknade po rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo unutarnjih poslova
21. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim tijelima uprave za 2021.godinu – Stručna služba Vlade

PREDSJEDNIK VLADE
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 2343 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« Kolovoz 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31