12 Siječanj
2021

Sazvana 68. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
68. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 14. 1. 2021. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 67. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Programi rada ministarstava za 2021. godinu
a)Ministarstvo unutrašnjih poslova
b)Ministarstvo pravosuđa i uprave
c)Ministarstvo finansija
d)Ministarstvo privrede
e)Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g)Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h)Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Programi rada uprava i upravnih organizacija za 2021.godinu
a)Kantonalna uprava za branioce
b)Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c)Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d)Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e)Kantonalni arhiv
f)Kantonalna direkcija za puteve
4. Programi rada službi, ureda i kabineta za 2021. godinu
a)Stručna služba Vlade
b)Služba za zajedničke poslove
c)Ured za zakonodavstvo Vlade
d)Ured za javne nabavke
e)Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f)Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za troškove rada Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara - Ministarstvo finansija
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
8. Saglasnost za nabavku računarske opreme (laptopa) za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u OŠ „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Saglasnost za provođenje postupka za nominiranje kandidata za članove upravnih odbora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2020. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu januar 2021.godine – Stručna služba
a)Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b)Ministarstvo privrede
c)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d)Ministarstvo unutrašnjih poslova
e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta (2x)
13. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu januar 2021.godine – Stručna služba
a)Ministarstvo privrede (2x)
b)Ministarstvo pravosuđa i uprave
c)Ministarstvo unutrašnjih poslova
d)Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 1600 puta