30 Rujan
2021

Priopćenje sa 98. sjednice Vlade KSB - 2021.g.Vlada KSB je usvojila Zapisnik sa 97. sjednice.
Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju tako što se u Zakonu o zdravstvenom osiguranju u članku 101. stavak (6) iza riječi „Kantonalnog zavoda za osiguranje“ stavlja se točka i ostatak teksta se briše. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju dostaviti će se Saboru Kantona Središnja Bosna na razmatranje i usvajanje po skraćenoj proceduri.
Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021.godinu kojom se Srednjoj školi „Uskoplje“, Gornji Vakuf - Uskoplje dopušta izvršenje doniranih sredstava od strane Chatolic relief services USA za projekt „Mirovno obrazovanje“ u iznosu od 1.000,00KM.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna u 2021.godini za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u ukupnom iznosu od 928,60KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Fuad Pašić iznos od 326,60KM, Rasim Hodžić iznos od 89,60KM i Edin Omeragić iznos od 512,40KM.
Ured za javne nabave je predložio, a Vlada KSB donijela Odluku o izboru „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški, kao najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu pneumatika za motorna vozila putem Otvorenog postupka u procijenjenoj vrijednosti od 220.146,42KM bez PDV-a.
Donesena je i Odluka o izboru „Brist“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, kao najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu mrkog uglja putem Otvorenog postupka u procijenjenoj vrijednosti od 739.750,00KM bez PDV-a.
Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada KSB je donijela Odluku o davanju suglasnosti za nabavu usluga „Priprema telefonskih centrala“ za potrebe MUP-a u procijenjenoj vrijednosti od 240,00KM bez PDV-a.
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o rashodovanju stalnih sredstava Osnovne škole „Novi Travnik“ i „Mješovite srednje škole“ Novi Travnik.
- Odluka o davanju suglasnosti za poništenje postupka za izvođenje radova na krovu zgrade u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak.
- Odluka o davanju suglasnost na Izmjene i dopune planova javne nabave škola za 2021. kako slijedi: OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf – Uskoplje, SŠ „Vitez“ Vitez, OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, MSŠ „Bugojno“ Bugojno, OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe, „Prva osnovna škola Bugojno“ Bugojno i OŠ „Dubravica“ Vitez – Preočica.
Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju suglasnost na izmjene Plana javnih nabave Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za 2021.godinu.
- Odluku o davanju suglasnosti za nabavu „Obnova ISO standard certifikata 2015 u kantonalnim tijelima uprave“ u procijenjenoj vrijednosti od 12.000,00KM bez PDV-a.
Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Kantona Središnja Bosna za rekonstrukciju i utopljavanje prostorija Košarkaškog kluba Iskra, Bugojno u iznosu od 7.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša Kantona Središnja Bosna za uspostavu Biciklističke staze Lašva - Jajce u iznosu od 50.000,00KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Turističkoj zajednici Kantona Središnja Bosna.

 

Pročitano 564 puta