19 Studeni
2021

Saopštenje sa 104. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 103. sjednice.

 

Na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje, Vlada SBK je dala saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona i uputila u dalju proceduru. Ovim Finansijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2021.godinu utvrđuje se opseg prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i način izvršenja Finansijskog plana u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021.godine, kako slijedi:
Prihodi i primici: 123.750.000,00 KM
Rashodi i izdaci: 123.750.000,00 KM

Kantonalna uprava za za geodetske i imovinskopravne poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove. Izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji se odnose na promjene ECTS bodova koje su usklađene sa normama koje propisuje Bolonjski proces.

Na prijedlog Ministarstva privrede donesene su slijedeće odluke:
- Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“, kojom se mijenja predmetna Odluka tako što se u članu 1., unutar tabele pod rednim brojem 2. „Uređenje okoliša i izgradnja prometnice u Industrijskoj zoni Dugo Polje“ mijenja i glasi: „Uređenje okoliša u novoj Radnoj zoni Azapovići koja se nalazi u neposrednoj blizini autoceste na koridoru V-c Lepenica, Kiseljak“ u visini od 25.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi za uspostavu fonda za podršku poduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda i kvalitete“ u iznosu od 9.000,00 KM. Naznačena sredstva dodijeliti će se privrednom društvu ATT d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o prijenosu koncesije za istraživanje i eksploataciju dolomita na lokalitetu „Ravni Do“, općina Vitez, s dosadašnjeg koncesionara „Mramor-Prom“ d.o.o. Tešanj na privredno društvo „CT-kop“ d.o.o. Tešanj kao novog koncesionara.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za branioce donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava za pravnu pomoć braniocima za 2021.godinu u iznosu od 40.000,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
• Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima borilačke populacija Sarajevo izdvaja se iznos od 20.000,00 KM.
• Zaklada za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Mostar izdvaja se iznos od 20.000,00 KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja branilaca za 2021.godinu u iznosu od 250.000,00 KM za četvrti kvartal 2021.godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja „Park Galica - Vlašić“ za 2021.godinu u iznosu od 32.700,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Udruženju „TRI JEDAN DVA“ Travnik.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za nabavu taktičkih uniformi za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova u procijenjenoj vrijednosti od 2.000,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaj Ministarstva pravosuđa i uprave o energetskom auditu u Općinskom sudu u Travniku. Vlada SBK podržava kandidaturu Općinskog sudu u Travniku za toplifikaciju i daje saglasnost za sufinansiranje troškova

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za izradu i ugradnju stolarije u vojarni "Slimena", Travnik za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju Služba za zajedničke poslove o urednom izvršavanju ugovora o pružanju usluga grijanja. Vlada SBK je ovlastila direktora Službe za zajedničke poslove da potpiše Potvrdu kojom se potvrđuje da je Grupa ponuđača: „Bioenergi“ d.o.o. Vitez predstavnik grupe i „VG Monting“ d.o.o. Vitez - član grupe ponuđača uspješno izvršila: Pružanje usluga grijanja decentraliziranim sistemom putem korištenja energenta na drvni pelet.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja na području Srednjobosanskog kantona u 2021. godini u ukupnom iznosu od 87.723,00 KM, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: vlasnicima za naknadu štete životinja koje su bile zaražene iznos od 18.615,00 KM, veterinarskim stanicama iznos od 65.190,00 KM i kolateralni troškovi iznos od 3.918,00 KM.

Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Odluka o davanju saglasnosti za javnu nabavku za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova, predmet nabavke: Usluge kalibracije i verifikacije alkometara, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 45.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za javnu nabavku za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova, predmet nabavke: Usluge kalibracije i verifikacije radara, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 45.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za pokretanje postupka javne nabavke, za potrebe Kantonalne uprava za šumarstvo, predmet nabavke: peć na pelet od 10kw, sa opremom, ugradnjom i puštanjem u rad, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 3000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) u iznosu od 31.675,00 KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za proizvodnju u plastenicima i staklenicima poljoprivrednim proizvođačima.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela je Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu kojom se dopušta preraspodjela između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i „Elči Ibrahim-pašine medrese “Travniku u iznosu od 2.000,00 KM.

Na prijedlog istog Ministarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu kojom se Osnovnoj školi „Bristovi“ Bugojno dopušta izvršenje neutrošenih doniranih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 1.001,95 KM.
- Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu kojom se Srednjoj školi „Kreševo“ Kreševo dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 5.630,00 KM.
- Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu kojom se Mješovitoj srednjoj školi „Vitez“ Vitez dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 544,90 KM.
- Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu kojom se Osnovnoj školi „fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 17.713,16 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ kojom se dopušta raspodjela interventnih sredstava općini Bugojno za sufinansiranje projekta „Asfaltiranje pristupnog puta prema sportskom rekreacionom centru „Biser“ Rostovo u iznosu od 20.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2021.godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja , a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Odlukom o izmjeni i dopuni Programa predmetna Odluka mijenja i glasi: u točci A. ANIMALNA PROIZVODNJA dodaje se “ Podrška za pčelarstvo”, u Poglavlju III tačka A. ANIMALNA PROIZVODNJA dodaje se “Podrška za pčelarstvo - poboljšanje kontrole zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica” potiče se po pčelinjem društvu 5 KM. Pravo na novčanu podršku imaju pčelari koji su ostvarili pravo na novčanu podršku po modelu poticaja proizvodnji sa federalnog nivoa. Maksimalan iznos po jednom subjektu je 1.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za projekat Utopljavanje vjerskog objekta u džematu Ragale, Medžlis Islamske zajednice Fojnica u iznosu od 30.000,00 KM.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona o epidemiološkoj situaciji na području SBK. Navedena Informacija dostaviti će se Skupštini Kantona na razmatranje.

 

Pročitano 1783 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« Kolovoz 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31