03 Prosinac
2020

Saopštenje sa 63. sjednice Vlade SBK - 2020.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 62. sjednice.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK utvrdila Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona za period 2005. – 2025. godina. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana SBK 2005 - 2025 uslovljena je nizom prethodnih aktivnosti vezanih za izradu i praćenje stanja prostornog razvoja: Naime, Prostorni plan SBK 2005-2025 godina, uz Odluku o provođenju Prostornog plana SBK, je prvi strateški i razvojni planski dokument za područje SBK, koji kao sintezni dokument objedinjuje dostignuta saznanja o prostoru i generiše njegovo racionalno korištenje. Cilj njegove primjene je obezbjeđivanje privrednog i društvenog razvoja SBK, optimalne organizacije prostora, harmoničnog korištenja, svrsishodne namjene i maksimalne zaštite prostora. Prostorni plan SBK je bio dobra osnova za izradu razvojne prostorno – planske dokumentacije općinskog nivoa, te su u periodu njegove desetogodišnje primjene urađeni svi prostorni planovi općinskog nivoa (osim za općinu Bugojno), a većina općina je završila ili započela i njihove izmjene i dopune.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2021. godine. Budžet Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu temelji se na projekciji kantonalnih prihoda koji se očekuju za finansiranje javne potrošnje u toku naredne godine, a na temelju projiciranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika. Temelj za izradu Budžeta Kantona je Dokument okvirnog budžeta 2021. - 2023. godina, koji je usvojila Vlada SBK na 48. sjednici, održanoj 9. jula 2020. godine. Budžet Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 217.545.330 KM, i u odnosu na nacrt Budžeta, veći je za iznos od 1.138.673 KM.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće finansijske planove:
- Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2021. godinu, ovim planom utvrđuju se prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci i način izvršavanja Finansijskog plana u periodu 1. januara do 31. decembra 2021 godine, u iznosu od 119.000.000.00 KM.
- Finansijski plan Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2021. godinu, ovim planom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka te način izvršavanja (trošenja), te izmjene i dopune finansijskog plana. Finansijski plan Kantonalne direkcije za puteve SBK se sastoji od prihoda i primitaka sa prenesenim neutrošenim sredstvima u iznosu od 13.489.950,00 KM.

Usvojen je i Godišnji izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja SBK 2016.-2020. godina za 2019. godinu pripremljen je prema Programu rada Ureda za 2019. godinu, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Izvještaj se sastoji od dva dijela koja zajednički čine jednu cjelinu i omogućuju praćenje razvojnih trendova i stepen provedbe strategije: I dio prati osnovne makroekonomske pokazatelje razvijenosti SBK te ukazuje na stepen razvijenosti SBK i II dio predstavlja stepen implementacije provedbe strateških ciljeva, prioriteta i definisanih mjera, odnosno projekata i aktivnosti iz Strategije razvoja, sa naglaskom na prioritetne i strateške ciljeve, a na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardnu.
Prilikom izrade izvještaja proveden je niz aktivnosti prikupljanja podataka, koji se prvenstveno zasniva na relevantnim statističkim podacima objavljenim od strane Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te izvještajima o radu ministarstava SBK.
Ovaj Izvještaj je urađen uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Donesena je i Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastiti prihoda, u iznosu od 2.000,00 KM, Srednjoj školi “Novi Travnik“, Novi Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Srednjoj školi “ Novi Travnik“, Novi Travnik, za nabavku opreme, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 2.950,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Paškal (Ilije) Vicić, općina Fojnica.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 60.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime nabavke respiratora neophodnih za borbu protiv pandemije COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU bolnici Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 60.000,00 KM JU bolnici Travnik, na ime nabavke respiratora neophodnih za borbu protiv pandemije COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU bolnice Travnik.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti pokretanje postupka javne nabavke, za OŠ „Kiseljak 1“, predmet nabavke su građevinski radovi, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 94.017,00 KM, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

Vlada SBK je dala pozitivno mišljenje na Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost direktorima OŠ Nova Bila, SŠ Travnik - Nova Bila, OŠ „Vitez“, JU OŠ „Vitez“, SŠ „Vitez“ i MSŠ „Vitez“ za potpisivanje Anexa Ugovora na postojeće Ugovore o nabavci i isporuci toplinske energije s „VG Monting“ d.o.o Vitez do okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za davanje usluga grijanja.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
- Srednja škola “Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, nabavka radijatora i zamjena dotrajale toplovodne instalacije vrijednost 4.150,00 KM bez PDV-a. Sredstva su osigurana Odlukom Vlade iz sredstava za kapitalna ulaganja.
- Osnovna škola „Jajce“ Kruščica, nabavka informatičke opreme- vrijednost 4.000,00 KM s PDV-om. Radovi na izgradnji mokrih čvorova u PŠ Kuprešani- vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-om. Sredstva su osigurana donacijom.
- Osnovna škola „Dr.Boris Ćorić“ Kreševo, nabavka informatičke opreme- procijenjena vrijednost 3.021,60 KM. Sredstva su osigurana donacijom Republike Hrvatske.
- OŠ „ Dubravica“ Vitez-Preočica- Nabavka školskog namještaja- procijenjena vrijednost 6.000,00 KM i nabavka elektronske opreme- procijenjena vrijednost 6.000,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o radu na crnu u SBK i usvojila Prijedlog mjera za suzbijanje „rada na crno“, više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za period 1.1. do 30.9.2020. godine, na prijedlog Ministarstva financija
- Izvještaj o rezultatima korištenja radara za period jul - septembar 2020. godine, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova
- Izvještaji o radi inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2020. godine
- Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2020. godine

Pročitano 2169 puta

Novosti

06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
24.12.2021   U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade SR Njemačke - EU4BusinessRecovery (Mjer...
24.12.2021 U četvrtak, 23. decembra 2021. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona upriličena je svečana ...
« Siječanj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31