Sadržaj izdvojen po datumu: Srijeda, 03 Veljača 2021 - Vlada SBK - KSB

Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila Skraćeni zapisnik s XVI. sjednice Skupštine te donijela odluku, programe i zaključke na XVII . sjednici održanoj 2.2.2021.godine kako slijedi:


1. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravobranilaštvu.
2. Odluku o dopuni Odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Srednjobosanskog kantona.
3. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Kanton Srednjobosanski kanton.
4. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
5. Program rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
6. Zaključak o primanju na znanje Informacije o ostavrenju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period 1.7. do 31.12.2020.godine.
7. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o finansijskoj reviziji Šumskogospodarskog društva „ Srednjobosanske šume“ /Šumskoprivredno društvo „ Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019.godinu- Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
8. Zaključak u povodu rasprave o Nacrtu Strategije za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021-2027.godine.
9. Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg obračuna za period 01.01.-31.12.2019.godine Javna ustanova bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.

Objavljeno u Novosti - sabor