Novosti / Obavještenja

22 Rujan
2022

Priopćenje sa 139. sjednice Vlade KSB - 2022.gVlada KSB je usvojila zapisnik sa 138. sjednice,

1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala suglasnosti:

• Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu (Prva osnovna škola „Bugojno“).

Vlada KSB je usvojila zapisnik sa 138. sjednice,

1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela odluke i dala suglasnosti:

• Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu (Prva osnovna škola „Bugojno“).

2. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluke i dala suglasnosti:

• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava gospodarskom društvu Tehnika d.o.o. za sufinanciranje troškova učešća na sajmu u Istambulu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša, te razvojnih projekata“ Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – interventna sredstva,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu, (za potporu poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)“ Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma“ – interventna sredstva,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu.

3. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu,
• Prijedlog odluke o utvrđivanju relacija za prijevoz učenika Osnovne škole „Dubravica“ Vitez ,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izvođenje radova u holu Srednje škole Novi Travnik,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu usluga prijevoza učenika na području Kantona,
• Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava roba i usluga za potrebe škola,
• Suglasnost na izmjene planova javnih nabava škola za 2022. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa:
a) Osnovna škola „Busovača“
b) Osnovna škola „Uskoplje“
c) Prva osnovna škola Bugojno – Jaklić
d) Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik
e) Osnovna škola „Dubravica“ Vitez
• Suglasnost na izmjene i dopune Plana javnih nabava Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za obavljanje muzejske djelatnosti od značaja za Kanton,
• Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu sa članovima Ispitnog povjerenstva za polaganje vozačkih ispita u 2022.godini,
• Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za ocjenu projekata i raspodjelu sredstava za financiranje/sufinanciranje projekata za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz oblasti športa za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz oblasti kulture za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima.

4. Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu cjepiva,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za potporu liječenja fizičkih osoba,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda – Usluge održavanja sustava BIS,
• Suglasnost za prenamjenu izdvojenih sredstava Zavodu za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna za rekonstrukciju i adaptaciju prostora za potrebe formiranja hladne sobe.

5. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

 

• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini - primarna poljoprivredna proizvodnja, za uzgoj rasplodnih nazimica,
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini - primarna poljoprivredna proizvodnja, za stimulaciju farmskog uzgoja krava,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavu 2 terenska motorna vozila,
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja za epizootiološko područje Kantona Središnja Bosna u 2022. godini,
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini.

6. Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave – Usluge demontaže i montaže stacioniranog radara na lokaciji Polje, općina Kreševo,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda – Nabava uniformi.

Ostale odluke i suglasnosti:

• Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci – Kantonalni arhiv,
• Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna – Služba za zapošljavanje,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava udrugama branitelja,
• Prijedlog odluke po izdvajanju sredstava općini Bugojno za saniranje štete od prirodne nesreće,
• Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabava roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu:
a) za nabavu pumpe za vodu
b) za nabavu vatrogasne opreme
c) za nabavu ručne radio stanice
d) za nabavu uredskog namještaja
e) za nabavu opreme za video nadzor
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izvođenje radova na uređenju prostorija Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Služba za zajedničke poslove,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za usluge izrade projektne dokumentacije za unutarnju rekonstrukciju zgrade TRZ u Travniku (prostorije MUP-a) – Služba za zajedničke poslove
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izvođenje radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom uređenje krova i fasade zgrade TRZ (gdje je smješten MUP) Travnik,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva iz Tekuće pričuve za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa za 2022. godinu - Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa.

Pročitano 2330 puta

Novosti

05.12.2023 Obavještenje.pdf...
05.12.2023 Na osnovu člana 34. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/16 i 89/18), Vlada Sre...
29.11.2023 Program razvoja je integrisani i multisektorski dokument Kantona Središnja Bosna kojim se definiraju...
24.11.2023 Obavještenje(pdf)...
23.11.2023 U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitike svim građanima ...
« Prosinac 2023 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31