Novosti / Obavještenja

Sadržaj izdvojen po datumu: Četvrtak, 23 Lipanj 2022 - Vlada SBK - KSB
Četvrtak, 23 Lipanj 2022 14:01

Posjeta ambasadora Narodne Republike Kine

Njegova ekselencija Ji Ping, ambasador Narodne Republike Kine, posjetio je Vladu SBK.

Njegovu ekselenciju ambasadora Ji Pinga primio je Premijer Vlade Tahir Lendo i Ministar obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Bojan Domić.

Ambasadoru su prezentirane činjenice vezane o funkcioniranju, organizaciji, položaju, kulturi, ekonomiji, sportu i obrazovanju u Srednjobosanskom kantonu. Razmjenjene su vrlo korisne informacije o mogućoj saradnji SBK kantona i Narodne Republike Kine.
Ambasador Ji Ping je zahvalio na prijemu, razmjeni mišljenja i informacijama koje je dobio prilikom posjete.

Objavljeno u Novosti

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 127. sjednice,

1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Dokument okvirnog budžeta Srednjobosanskog kantona za period 2023. – 2025. godinu.

2. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za priključak na gradsku vodovodnu mrežu PS Kreševo,
• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku peleta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova,
• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za nabavku opreme za Jedinicu za specijalističku podršku,
• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za nabavku usluga analize alkohola u krvi i urinu,
• Utvrđivanje mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavi, držanju i nošenju oružja i streljiva.

3. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluke i dala saglasnosti:

• Utvrđivanje mišljenja na Prednacrt Zakona o informacijskoj sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih redstava sa pozicije "Tekući transferi neprofitnim organizacijama"
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga popravke i održavanja personalnih računara

4. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje (za mjesec Maj),
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje prijevoza učenika osnovnih škola koji nemaju organizirani prijevoz i učenika sa posebnim potrebama (za II. polugodište),
• Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta,
• Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika osnovnih škola,
a) LOT 4 - Osnovna škola „Han Bila“
b) LOT 6 - Osnovna škola „Karaula“
c) LOT 7 - Osnovna škola „Mehurići“

 • Prijedlog odluka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijih ponuđača za usluge prijevoza učenika osnovnih škola

a) LOT 1 – Osnovna škola KŠC „Petar Barbarić“
b) LOT 2 – Osnovna škola „Dolac
c) LOT 3 – Osnovna škola „Guča Gora“
d) LOT 5 – Osnovna škola „Kalibunar“
e) LOT 8 – Osnovna škola „Nova Bila“
f) LOT 9 – Osnovna škola „Turbe“
g) LOT 10 – Osnovna škola „Vitovlje“
• Suglasnost na ugovore o izmjenama i dopunama Ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Kantona Središnja Bosna za akademsku 2021./2022. godinu
a) sa Studentskim centrom Mostar, Univerzitet „Džemal Bijedić“
b) sa Studentskim centrom Sveučilišta u Mostaru
c) sa Studentskim centrom Sarajevo
d) sa Studentskim centrom Univerziteta u Tuzli
e) sa Studentskim centrom Zenica
• Suglasnost na Izmjene Planova javnih nabava škola za 2022.godinu
a) Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik
b) „Treća osnovna škola“ Bugojno
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za poništenje postupka za nabavu polu – strukturalne fasade hola u Srednjoj školi „Novi Travnik“
• Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava roba i usluga za potrebe škola,
• Prijedlog odluke o upisu studenata u 2022./2023. akademsku godinu na visokoškolske ustanove u Kantonu Središnja Bosna,
• Suglasnost na Aneks Ugovora o uspostavljanju i tehničkoj administraciji informatičkih sustava - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) Aneks Ugovora o uspostavljanju i tehničkoj administraciji EMIS sustava osnovnih i srednjih škola
b) Aneks Ugovora o uspostavljanju i tehničkoj administraciji SUMIT-a informatičkog sustava osnovnih i srednjih škola
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sretstava za sport u 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve za oblast kulture u 2022.godinu
• Suglasnost na principe za vođenje pregovora za potpisivanje Kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje u Kantonu Središnja Bosna - MInistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) principi za osnovno obrazovanje
b) principi za srednje obrazovanje
• Suglasnost na izmjene Plana javnih nabava Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za 2022. godinu.

 5. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstva iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2022. godini,
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstva iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2022. godini,
• Prijedlog zaključka za rješavanje problematike snabdijevanja građanstva ogrjevnim drvetom,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora ŠGD „Šume središnje Bosne“/ ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf,
• Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i članova Skupštine ŠGD „Šume središnje Bosne“/ ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf.

6. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za popravku službenog vozila Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez.

Ostale odluke i saglasnosti:

• Prijedlog za rješavanje statusa zgrade Vlade Kantona – Agencija za privatizaciju.
• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uredskog materijala.- Ured za javne nabave.

 

Objavljeno u Novosti

Novosti

08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
01.08.2022 ...
« Lipanj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30