Novosti / Obavještenja

Ministarstvo privrede objavljuje "Spisak privrednih duštava i obrtnika koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva za odabir privrednih društava i obrtnika koji nisu dobijali finansijska sredstva po javnim pozivima i programima Ministarstva privrede u 2021. godini", a kojima će se raspodijeliti fin. sredstva za održavanje postojećih radnih mjesta, broj: 05-11-8296/21 od 24.11.2021. godine

Lista prijava koji ne ispunjavaju uslove JP 21122021

Prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH na području cijele BiH pa tako i Kantona Središnja Bosna očekuju se kišne padaline, koje mogu dodatno usložiti trenutnu situaciju na području Kantona te prouzročiti poplave, bujične poplave i klizišta. Stoga preporučujemo svim pravnim i fizičkim osobama, da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima i obvezama, koje su propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), poduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padalina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine) te tako stvore pretpostavke za efikasnije i brže reagiranje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim i izbjeći velike materijalne štete, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.
Posebno apeliramo na općinske službe civilne zaštite na području Kantona Središnja Bosna, da kontinuirano prate stanje na terenu i stave svoje organizirane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora da, u skladu sa svojim nadležnostima po planovima zaštite i spašavanja reagiraju na potencijalno moguće poplave na području svojih općina i da pruže neophodnu pomoć ugroženom stanovništvu.
Napominjemo navedene subjekte da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 svaki dan.

 

KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 06 – 02 – 30 – 1 - 8128 / 21
Travnik, 30..11.2021 godine

 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05.), ministar Ministarstva poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

Ministarstvo poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona vrši prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme:

Viši referent – tehnićki sekretar………………………………. 1 (jedan) izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- IV stepen stručne spreme: upravna ,gimnazija ili ekonomska škola,,
- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene kopije):
- prijava na javni oglas sa biografijom
- uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),
- diplomu o školskoj spremi,
- uvjerenje o radnom stažu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o poznavanju rada na računaru,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disiplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat je obavezan naknadno dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave, lično ili putem pošte (preporučeno) dostaviti na adresu:
Srednjobosanski kanton , Ministarstvo poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva, Stanična 43, 72270 Travnik, sa naznakom “Za Javni oglas o prijemu u radni odnos”.

 

MINISTAR
_____________________
Salkan Merdžanić, mr.sc,

JAVNI OGLAS

Novosti

11.07.2024 Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i direktor društva Čistoća d.o.o. ...
10.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti AUTO OTPAD „VUJICA” (pdf...
09.07.2024 U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid p...
03.07.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „CM-COSMETIC MARKET d.o....
27.06.2024 Ministarstvo privrede SBK i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisali su Ugovor o subvencioniranju dijela ka...
« Srpanj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31