Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

Telefon: 030 254-030, Fax:030 245-030, Adresa: Bosanska 46, Bugojno, E-mail: kantzavod@sbk-ksb.gov.ba

Biografija Direktora


Aziz Ćatić, dipl.ing.građ.,rođen 6.4.1958.godine u Bugojnu.