Ministarstvo gospodarstva / Javno-privatno partnerstvo