Sadržaj izdvojen po datumu: Utorak, 06 Srpanj 2021 - Vlada SBK - KSB

Dana 06.07.2021.godine ministar Nisvet Hrnjić ispred Ministarstva gospodarstva KSB potpisao je Memorandum o razumijevanju sa predsjednikom državne Uprave za razvoj i potporu malim i srednjim poduzećima Republike Turske (KOSGEB), gospodinom Hasanom Basri Kurtom.
Nakon detaljnih priprema i intenzivnih kontakata sa ovom Upravom, stekli su se uvjeti za potpisivanje naprijed navedenog dokumenta, te je isto i realizirano. Potpisivanjem ovog dokumenta pružaju se šanse za saradnjom sa institucijama i subjektima iz gospodarskog segmenta u Turskoj, a kroz izravne kontakte između gospodarskih subjekata, učešća na sajmovima, razmjenu iskustava, znanja i novih tehnologija.
Potpisivanjem ovog dokumentom stvaraju se prilike za unapređenje politika i poboljšanje ambijenta za razvoj gospodarstva, te generalno institucionalnog razvoja koji prati i podržava segment gospodarstva našeg kantona.
Također, ovaj dokument omogućava provođenje niza konkretnih aktivnosti koje će rezultirati daljim razvojem gospodarstva u Kantonu Središnja Bosna.
Strane potpisnice dogovorile su intenzivne aktivnosti kako bi se počelo sa planiranjem i realiziranjem odredbi ovog dokumenta u višegodišnjem periodu koji je pred nama.

Objavljeno u Novosti

Postojeća složena ustavna struktura Bosne i Hercegovine predviđa učešće kantona u približavanju zakonodavnih procesa EU njihovim građanima. Kantoni se bave pitanjima i temama koje se tiču svakodnevnice njihovih građana i zakonodavno su tijelo koje je najbliže građanima.
Ovo je, do sada, prvi projekat koji ima za cilj osnaživanje kantonalnih skupština s konkretnim znanjima o procesima u EU te stoga prihvatanje zajedničkih prioriteta može imati ne samo suštinsko već i simbolično značenje.
Kantonalne skupštine imaju važnu ulogu u procesu približavanja i integracije u EU. U svjetlu ove uloge, a uslijed različite veličini i ekonomskog potencijala deset kantona u Federaciji BiH, Akcioni plan za kantonalne skupštine, u najboljem slučaju, može ponuditi niz prioriteta, s aktivnostima, mogućnostima i sredstvima za njihovo angažiranje.
Svaka kantonalna skupština može ocijeniti svoje mogućnosti i potrebe, donoseći vlastite odluke u svjetlu dogovorenih ciljeva koje odražavaju prihvaćene preporuke.

BA Twinning Project EU - Akcioni plan za kantonalne skupštine u cilju unapređenja njihove uloge u procesu Europskih integracija
HR Twinning Project EU - Akcioni plan za kantonalne skupštine u cilju unapređenja njihove uloge u procesu Europskih integracija
SR Twinning Project EU - Akcioni plan za kantonalne skupštine u cilju unapređenja njihove uloge u procesu Europskih integracija

 

Objavljeno u Novosti - sabor