Novosti

07.06.2023 | Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje - VODIČ ZA GRAĐANE -...
22.02.2023 Saopćenje za javnost -Zajedničkim snagama ojačati sustav civilne zaštite u KSB/SBK- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu upriličila je 16.02.2023. ...
22 Februar
2023

- Zajedničkim snagama ojačati sustav civilne zaštite u KSB/SBK -Saopćenje za javnost

-Zajedničkim snagama ojačati sustav civilne zaštite u KSB/SBK-

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu upriličila je 16.02.2023. godine sastanak sa predstavnicima općinskih službi civilne zaštite KSB-a. Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima općina na provođenju preventivnih mjera u oblasti zaštite i spašavanja u protekloj godini te predviđenim projektima za 2023. godinu, vatrogastvu i zaštiti od požara u općinama. Na dnevnom redu bili su i Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, Izvješće o prikupljanu, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade, stanje organiziranosti općinskih struktura civilne zaštite te problematika rada Općinskih operativnih centara civilne zaštite.
U svom obraćanju direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Miroslav Jakić naglasio je potrebu efikasnijeg funkcioniranja civilne zaštite u našem Kantonu, uspješnije međusobne suradnje i potrebu realizacije većeg broja projekata prevencije u oblasti zaštite i spašavanja.
Direktor Jakić je informisao prisutne da su u KUCZ u toku aktivnosti na uređenju skladišta za potrebe Uprave te da će se tijekom ove godine akcent staviti na opremanje struktura civilne zaštite. Istakao je i da su u tijeku pripreme za opremanje zajedničke službe zaštite i spašavanja koja bi mogla brzo i efikasno reagovati na području cijelog KSB/SBK, kao i da Kantonalna uprava za civilnu zaštitu radi na provođenju projekta uspostavljanja sistema veza za naš Kanton. Tokom sastanka determinisana je aktuelna problematika u općinskim službama civilne zaštite te je zaključeno da se sastanci ove vrste održavaju češće, da se kroz razgovore s načelnicima općina ukaže na potrebu kadrovskog jačanja općinskih službi civilne zaštite a potom i struktura zaštite i spašavanja.

 

pogledano 479 puta
Više iz kategorije:

» VODIČ ZA GRAĐANE


ZNAK ZA 121