Novosti

14.07.2023 | Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBIH, broj: 49/05), člana 4. Uredbe o postupku pri...
07.06.2023 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje - VODIČ ZA GRAĐANE -...
22.02.2023 Saopćenje za javnost -Zajedničkim snagama ojačati sustav civilne zaštite u KSB/SBK- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu upriličila je 16.02.2023. ...
14 Juli
2023

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBIH, broj: 49/05), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/ Kantonu Središnja Bosna ( "Službene novine SBK/KSB", broj: 7/19) i Zaključka Vlade SBK broj: 01-04.1-2368/2023/17 od 6. 4. 2023. godine, direktor Kantonalne uprave za građansku zaštitu objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu

 


ZNAK ZA 121