KLUBOVI ZASTUPNIKA KONSTITUTIVNIH NARODA SKUPŠTINE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Klub zastupnika Hrvata čine zastupnici:

1.Josip Kvasina
2. Ilija Nakić
3.Zdenka Džambas
4.Suzana Krišto
5.Marko Saraf
6.Dajana Maros
7. Dražen Matišić
8. Anto Lozančić
9. Antonija Miličević
10.Anto Bilić
11. Željka Bošnjak

Klub zastupnika Bošnjaka čine zastupnici:

1. Muharem Grabus
2. Irma Čorbić
3. Edina Hrustić
4. Asmir Karadža
5. Vildana Kulić
6. Tahir Lendo
7. Sedžad Milanović
8. Amer Mrako
9. Sifet Mrkonja
10. Melisa Musa Šijak
11. Elvedin Mušanović
12. Amir Orlović
13. Subha Agić-Habib
14. Senad Selimović
15. Amir Šečibović
16. Admir Škandro
17. Almir Švago
18. Nedžada Tolja

Klub zastupnika Srba čini zastupnica:

1. Ljubinka Atanasijević

 

 

 

pristup informacijama

Search